Skip to content
Home » ‘รัดเกล้า’ เผย รทสช. หนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียม

‘รัดเกล้า’ เผย รทสช. หนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียม

‘รัดเกล้า’ เผย รทสช. หนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียมกัน สร้างความสมดุลระหว่างมอบสิทธิและศักดิ์ศรีให้ผู้ที่มีความหลายหลายทางเพศ ควบคู่กับการปกป้อง​ค่านิยม​ ความเชื่อ​ ความศรัทธา​ ของคนทุกกลุ่มในสังคมไทย และดำรงค์ไว้ซึ่งสิทธิ์เดิมของเพศหญิง-ชาย กมธ. พิจารณากฏหมายเสร็จ 100% พร้อมดันเข้าระเบียบวาระสภาภายใน​ มี.ค.​ นี้

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี กรรมาธิการโควต้าพรรครวมไท​ยสร้างชาติ​​ และโฆษกประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … หรือ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2567 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ครบถ้วน 100% ทั้ง 68 มาตราแล้ว

อีกทั้งยังได้มีการทบทวนการพิจารณาแก้ไขรายมาตราทุกมาตราเรียบร้อยแล้ว พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำมติที่ประชุมไปจัดทำร่างรายงานนำเสนอคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ที่จตั้งะถึงนี้ โดยตั้งเป้าหมายให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระ 3 ทันภายในเดือนมีนาคม 2567 อย่างแน่นอน​ ซึ่งหากสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็จะสามารถเดินหน้าเข้าสู่ขั้นตอนการนำเสนอวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป

“เนื้อหาในร่างกฏหมายสมรสเท่าเทียมกันนี้ มีความละเอียดอ่อนสูงในหลากหลายมิติ​ คณะกรรมาธิการทุกท่านให้ความสำคัญและทุ่มเทให้กับการพิจารณาร่างกฎหมายนี้เป็นอย่างมาก การพิจารณากฏหมายได้ดำเนินการไปด้วยความเข้มข้น ละเอียด และถี่ถ้วน

พรรครวมไทยสร้างชาติเอง ก็มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้การพิจารณาร่างกฏหมายนี้ตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกกลุ่มให้ได้มากที่สุด​ เรามุ่งเน้นหาบาลานซ์​ ที่เป็นความสมดุลตรงกลางระหว่างการร่วมกันสร้างบรรทัดฐานทางกฏหมายขึ้นมาใหม่ เพื่อมอบสิทธิและศักดิ์ศรีให้แก่ผู้ที่มีความหลายหลายทางเพศ​ ควบคู่กับ​ การปกป้อง​และดำรงค์ไว้ซึ่งสิทธิ์เดิมของเพศหญิง-ชายที่ต้องร่วมใช้กฏหมายเดียวกัน​นี้ และการปกป้องหลากหลายค่านิยม​ ความเชื่อ​ ความศรัทธา​ ของคนทุกกลุ่มในสังคมไทย” นางรัดเกล้า กล่าว