Skip to content
Home » “สส.เกชา” ท้วงติงรายงานของ กมธ.คมนาคม

“สส.เกชา” ท้วงติงรายงานของ กมธ.คมนาคม

“สส.เกชา”รวมไทยสร้างชาติ ท้วงติงรายงานของกมธ.คมนาคมเรื่องแนวทางแก้ปัญหาเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ มีหลายส่วนควรแก้ไข แต่ภาพรวมเห็นด้วยกับรายงานที่เสนอต่อสภาฯ

นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้อภิปรายรายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการขนส่งทางบกและป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่รัฐของคณะกรรมาธิการ(กมธ.) การคมนาคม สภาผู้แทนราษฎรว่า ตนได้อ่านรายงานแล้วเห็นด้วยในประเด็นการลดโทษจำคุก ในเมื่อเราจะมีการแก้ไขให้ค่าปรับเป็นอัตราก้าวหน้าแล้ว เราจะเปลี่ยนเป็นค่าธรรมเนียม หรือปรับทางพินัย ถ้ามีการปรับถึงขนาดนี้แล้วโทษไม่ต้องมี เพราะคนขับเป็นเพียงแค่ลูกจ้าง เขาอาจมีส่วนทำผิดเล็กน้อยแต่ต้องไปจำคุกจะทำให้ครอบครัวเขาเดือดร้อน

นายเกชา กล่าวว่า ในปัจจุบันรถบรรทุกมีศักยภาพสูงมาก ไม่สอดคล้องกับน้ำหนักบรรทุกที่มีอยู่ในประเทศไทย เดิมรถบรรทุก 24 ล้อ กรมทางหลวงเคยผ่อนผันให้ถึง 58 ตัน แต่มาเหลือเพียง 50.5 ตัน ทำให้เกิดเรื่องส่วยเพราะเราไปตัดยอดกำไรเขา ใน 1 เที่ยว 7.5 ตัน เขาเหลือกำไรเพียงเล็กน้อยอาจจะอยู่ไม่ได้ จึงต้องไปจ่ายส่วยเพื่อบรรทุกให้มากขึ้นนี่คือปัญหาส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ส่วนกรมทางหลวงจะมาอ้างเรื่องสแปนสะพานคุณภาพถนนมีความแข็งแรงไม่พอไม่เป็นความจริง ความมั่นคงแข็งแรงของสะพานกรมทางหลวงรับน้ำหนักได้เกิน 100 ตัน ปัจจุบันนี้ถนนผสมซีเมนต์ด้วยชั้นหินคลุก คอนกรีตหนา 28 เซ็น ถ้าอยู่ในเกณฑ์เดิมที่เคยผ่อนผันที่ 58 ดันรับน้ำหนักอยู่ได้แน่นอน

นายเกชา กล่าวต่อว่า ในเรื่องให้มีใบรับรองการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกจากแหล่งผลิตสินค้า หรือแหล่งต้นทาง ทำได้ง่ายแค่ประสานกระทรวงอุตสาหกรรมให้ออกกฎกระทรวงออกมาว่า ให้ปล่อยสินค้าตามพิกัดรถบรรทุกแค่นี้ก็ได้แล้ว เพราะก่อนปล่อยสินค้ามีเครื่องชั่งทุกที่ ยกเว้นของชาวบ้านไม่มีเครื่องชั่ง ต้องไปปรับปรุงในเรื่องนี้ จะเห็นได้ว่ารถบรรทุก 22 ล้อที่เป็นเทเลอร์ยาวๆ บรรทุกเหล็ก 2 ก้อนใช้พื้นที่เพียง 5 – 6 เมตรเท่านั้น แต่ขนาดกระบะบรรทุกยาว 12 เมตร เหตุที่ต้องยาวเพราะกรมทางหลวงไปสร้างเงื่อนไขว่า ถ้าคิงพินน้อยกว่า 8 เมตรน้ำหนักจะไม่ได้ 50.5 ตัน ทำให้รถบรรทุกต้องยาวมากขึ้น แต่บรรทุกแค่ตรงกลาง ปัญหาคือเวลาเข้าซอยหรือออกจากซอยต้องใช้วงกว้างมากกีดขวางทางจราจร เบียดบังสังคมฝากไปคุยกับกรมทางหลวงด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ทำงานให้เต็มที่หรือยัง เรามีทั้งตำรวจทางหลวง ตำรวจภูธร กรมทางหลวงชนบท เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ถ้าเรากำชับให้หน่วยงานเหล่านี้ทำงานเต็มที่เพียงพอต่อการควบคุมอยู่แล้ว ส่วนเรื่องพ.ร.บ.รถยนต์ที่เสนอให้มีที่จอดรถบรรทุกตนเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพื่อแก้ปัญหาการจอดรถกีดขวางการจราจร ส่วนการตรวจรถนอกสถานที่ถือว่าความจำเป็น ถ้าให้ผู้ประกอบการต้องนำรถไปตรวจเอง เวลาวันสิ้นงวดประจำปีจะมีรถไปตรวจสภาพจำนวนมาก ทำให้เกิดการจราจรติดขัดจอดกีดขวางจราจรทำให้เกิดอุบัติเหตุ และผู้ประกอบการก็ไม่สะดวก

สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ยังฝากถึงเรื่องการแก้ร่างพ.ร.บ.ทางหลวงและขนส่ง จำเป็นอย่างยิ่งให้รีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน และฝากไปถึงกรมขนส่งทางบกว่า ปัจจุบันมีรถผิดกฎหมายจำนวนมาก มีการนำรถเก่าใช้แล้วจากต่างประเทศมาประกอบเป็นรถจดทะเบียนเวลาสลับทะเบียนสวยใน 1 ปีควรสลับได้เพียงครั้งเดียว แต่ถ้าเสีย 30,000 บาทจะสลับปีละกี่ครั้งก็ได้ให้ไปตรวจสอบด้วย

นอกจากนั้น ยังมีประเด็นเรื่องพืชไร่ของชาวนาชาวไร่อ้อยฝากมาว่าช่วงผลผลิตออกในช่วงสั้นๆ แค่ 2-3 เดือนขอให้ทางหน่วยงานของรัฐให้โอกาสพวกเขาได้นำลผลิตไปส่งโรงงานไปส่งโรงสีเพื่อความสะดวกสินค้าไม่เสียหาย อย่างไรก็ตาม ตนสนับสนุนรายงานฉบับนี้ แต่มีบางส่วนที่ควรนำไปพิจารณาปรับแก้ไขด้วย