Skip to content
Home » รศ.ดวงฤทธิ์ เปิดข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าไม่ถึงสิทธิด้านการศึกษา

รศ.ดวงฤทธิ์ เปิดข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าไม่ถึงสิทธิด้านการศึกษา

รศ.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สส.รวมไทยสร้างชาติ เปิดข้อมูลเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าไม่ถึงสิทธิด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยไม่สามารถเข้าถึงกองทุนเพื่อการศึกษาได้

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) อภิปรายในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ….ว่า ตนขอนำเสนออีกด้านหนึ่งที่สำคัญในด้านการศึกษา ทั้งนี้เป็นที่รับรู้กันดีว่า ปัจจุบันน้องๆ กลุ่มชาติพันธุ์ มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าถึงระบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในระดับอนุบาล ระดับประถม และมัธยมศึกษา

วันนี้เราต้องเอาความจริงมาคุยกันว่า การที่เขาได้เข้าถึงการศึกษาของเราในระดับอนุบาลในระดับประถมไม่มีปัญหา แต่ในระดับมัธยมศึกษายังยากมากที่น้องๆ กลุ่มนี้ จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงการศึกษาที่สูงขึ้นในระดับอุดมศึกษา น้องๆกลุ่มนี้ เขาก็มีความมุ่งมั่นอยากจะพัฒนาตัวเองทางด้านการศึกษา แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า ยังมีน้อง ๆ อีกหลายคน ที่ยังมีปัญหาและยังมีอุปสรรคยังติดขัดในหลายเรื่อง ทำให้เขาไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเต็มที่

เรื่องหลักที่สำคัญ คือ เงินทุน ปัจจุบันถ้าใครที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาก็ยังไม่สามารถเข้าถึงกองทุนเพื่อการศึกษาของเราได้

“ ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับน้อง ๆ ในกลุ่มนี้หลายคน สิ่งที่เขาต้องการมากๆคือ สิทธิที่จะไม่โดนเลือกปฏิบัติในด้านการศึกษา”รศ.ดวงฤทธิ์ กล่าว