Skip to content
Home » ปรเมษฐ์ จินา เสนอเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าใน ภาคใต้

ปรเมษฐ์ จินา เสนอเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าใน ภาคใต้

ปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี เสนอเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วมเป็นกรรมการแก้ไขปัญหา เพื่อความผาสุขของประชาชน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่รัฐสภา ดร.ปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี เขต 5 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้ร่วมอภิปราย ระหว่างการพิจารณาร่างพ.ร.บ.การยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2559 เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ 4 เมษายน 2559 ว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์แต่ละยุคต้องการการแก้ไขปัญหา เมื่อเวลาผ่านมาแล้ว ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ายุคสมัย เนื่องจากพ.ร.บ.ดังกล่าวสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับ พ.ร.บ.การบริหารราชการชายแดนภาคใต้ พ.ศ 2553

ทั้งนี้ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ค่อนข้างชัดเจน ทั้งเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการ การควบคุมกำกับพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่เมื่อมีการวิเคราะห์ มีการถอดบทเรียนมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง พบว่า บางครั้งยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ตนเคยศึกษาที่จังหวัดยะลาช่วงปี 2525 -2526 สถานการณ์ปลอดภัย สามารถลงไปสำรวจบ้านเรือนชาวบ้านตอนเป็นพนักงานอนามัย พบว่า ประชาชนอยู่ด้วยความสงบสุข แต่เมื่อเวลาผ่านไป ก็ควรจะมีการปรับปรุง

“ผมอยากจะให้มีการใช้รูปแบบเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเหมือนสมัย พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรีถ้าเป็นไปได้อาจจะใช้ชื่อสภาที่ปรึกษา เมื่อมาดูในเรื่องคณะกรรมการตามมาตรา 44 ถ้าเราใช้รูปแบบเดิมคงจะมีการชี้นำ ไม่ตอบโจทย์ของการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ 5 จังหวัด ถ้าต้องการให้ดำเนินการอย่างผาสุก ต้องมีผู้นำท้องถิ่น ที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการด้วย และไม่ควรให้มีคณะกรรมการที่มีจำนวนมากเกินไปเวลาประชุมจะมีปัญหาในเรื่ององค์ประชุมไม่ครบ ดังนั้นการแก้ปัญหาถ้ามีส่วนร่วมจากคนในพื้นที่ การทำงานจะผาสุกมากขึ้น”ดร.ปรเมษฐ์ กล่าว

สส.สุราษฎร์ธานี เขต 5 พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าววว่า ในอดีตมีคอมมิวนิสต์ ที่มีการสู้รบกันหลายปี แต่ก็ยุติด้วยการเจรจาด้วยคำสั่ง 66/23 ในประเทศนิวซีแลนด์ ชาวเมารีชนพื้นเมือง ทำไมเขาอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีไม่มีสงครามกลางเมือง ก็เพราะเขาให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ดังนั้นถ้าจะแก้ปัญหาในภาคใต้เราต้องมาดูรายละเอียดว่า 66/23 มีรายละเอียดอย่างไร หรือกรณีชาวเมารีอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขโดยที่ ชาวยุโรปที่เข้าไปยึดครอง เขาทำสนธิสัญญาอะไรบ้าง ถอดบทเรียนแล้วปรับตรงนี้ เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า ทำให้คนในพื้นที่มีรายได้ คงจะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้

ทั้งนี้ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ธรรมชาติให้สมบัติมามากกว่าพื้นที่อื่นทั้ง ประมง ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันถ้าทำให้ดีจะเป็นสนามการค้าที่ยิ่งใหญ่ต่อไป