Skip to content
Home » สส.ถนอมพงศ์ ฝากหน่วยงาน จ.ตรัง เร่งออกเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชน

สส.ถนอมพงศ์ ฝากหน่วยงาน จ.ตรัง เร่งออกเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชน

สส.ถนอมพงศ์ รวมไทยสร้างชาติ ฝากหน่วยงานเกี่ยวข้องในจ.ตรังเร่งออกเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชน เพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดินแปลงเป็นโฉนดตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายถนอมพงศ์ หลีกภัย สส.ตรัง เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนว่า ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ ที่ดินส.ป.ก. ที่ดินสาธารณะประโยชน์ หรือที่ดินในเขตสัมปทาน เป็นที่ทราบกันว่า รัฐบาลมีเป้าหมายให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี และลดความเหลื่อมล้ำ จากนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ต้องการพัฒนาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นโฉนด

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว มีเกษตรกรที่เข้าคุณสมบัติการเปลี่ยนเป็นโฉนดจำนวน 2.27 ล้านแปลงเนื้อที่ประมาณ 22 ล้านไร่ เกษตรกรจำนวน 1.6 ล้านคน ปัจจุบันเกษตรกรได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรตรงตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวนกว่า 1 ล้านราย จำนวน 25,000 ฉบับ มีผู้ยื่นคำขอแล้วกว่า 140,000 ราย

“ผมเชื่อว่ายังมีอีกมาก ที่ยังมีเอกสารคาบเกี่ยวคุณสมบัติ ทำให้ประชาชนบางพื้นที่ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง บางพื้นที่ก็ยังรอสำรวจตรวจสอบอยู่ จึงอยากจะฝากประธานสภาฯไปยังกระทรวงเกษตรฯ และยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม ที่ยังตรวจสอบไม่ได้ เพราะยังมีกฎหมายระหว่างหน่วยงานอยู่ ตรวจสอบได้ช่องเดียวคือหนังสือของราชการ เพื่อความรอบคอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอเฉพาะราย” นายถนอมพงศ์ กล่าว

สส.ตรัง เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า อยากฝากประธานสภาฯไปยังผู้รับผิดชอบในการขอเอกสารสิทธิ์ในจังหวัดตรัง ไม่ว่าจะเป็นอำเภอห้วยยอด อำเภอย่านตาขาว อำเภอกันตัง และ อำเภอเมือง โดยเฉพาะตำบลน้ำผุด และตำบลนาท่ามเหนือที่ยังขาดการจัดการระเบียบที่ดินอยู่ ให้เร่งแก้ปัญหาด้วย