Skip to content
Home » พิพิธ รัตนรักษ์ เสนอ “เกาะพะงัน” ติด CCTV เพื่อความปลอดภัย

พิพิธ รัตนรักษ์ เสนอ “เกาะพะงัน” ติด CCTV เพื่อความปลอดภัย

พิพิธ รัตนรักษ์ สส.สุราษฎร์ธานี รวมไทยสร้างชาติ เสนอกลางสภา “เกาะพะงัน” สถานที่ท่อเที่ยวมีชื่อเสียงระดับโลก สร้างรายได้ให้ประเทศมหาศาลไม่มีกล้อง CCTV ทำให้นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และประชาชนห่วงเรื่องความไม่ปลอดภัย

นายพิพิธ รัตนรักษ์ สส.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฝากไปถึงกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถึงปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และของประชาชนในพื้นที่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า พบว่า ธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะที่ดีตามลำดับ

ทั้งนี้ จากข้อมูลศูนย์วิจัยการตลาดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่า ในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดสุราษฎร์ธานี กว่า 7.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นมากหากเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไปเกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงัน เพื่อเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติ ต้องยอมรับว่า ในปี 2566 ได้สร้างรายได้ ให้กับพื้นที่กว่า 80,000 ล้านบาทต่อปี ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยเฉลี่ย 6,170 บาทต่อคน ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ 19,321 บาทต่อคน

ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีสร้างรายได้เป็นจำนวนมากให้กับประเทศ มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแต่ทราบหรือไม่ว่า ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงความปลอดภัยของประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่มีปัญหา การดูแลการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีน้อยมาก

“ผมขอยกตัวอย่างเกาะพะงันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวมางานฟูลมูนปาร์ตี้ ครั้งละหลายหมื่นคน แต่เชื่อหรือไม่ว่า พื้นที่เกาะพะงัน ไม่มีกล้อง CCTV ตนจึงขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมสนับสนุนระบบแสงสว่างยามค่ำคืน และกล้อง CCTV ที่สามารถเชื่อมสัญญาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและประชาชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การนำมาพูดในสภาในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สุดท้ายนี้ขอฝากอ่าวไทยไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วย”นายพิพิธกล่าว