Skip to content
Home » ดร.ปรเมษฐ์ จินา แนะกรมทรัพยากรน้ำบริหารจัดการน้ำทุกพื้นที่

ดร.ปรเมษฐ์ จินา แนะกรมทรัพยากรน้ำบริหารจัดการน้ำทุกพื้นที่

ดร.ปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี รวมไทยสร้างชาติ แนะกรมทรัพยากรน้ำจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำทุกพื้นที่ในเขตอุทยานฯเพื่อป้องกันปัญหาแย่งน้ำของเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ดร.ปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี เขต 5 รวมไทยสร้างชาติ ได้หารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า มีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาหารือ เรื่องแรกเป็นเรื่องไฟส่องสว่าง เนื่องจากอำเภอพระแสง มีผู้นำชุมชนแจ้งปัญหาความเดือดร้อนมาว่าไฟส่องสว่างบนถนนในอำเภอพระแสง มีไฟแดงเพียงแค่จุดเดียว แต่หลังจากไฟแดงไปแล้วมืด ผู้นำท้องถิ่นเลยแจ้งว่า ถนนสาย 4009 จุดตัดกับถนน 4133 ช่วงอำเภอพระแสงอยากจะให้เพิ่มไฟส่องสว่างจาก 4 แยกไปยังอำเภอเคียนซา และจาก 4 แยกไปในพื้นที่อำเภอพระแสงจนถึงตลาด

ดร.ปรเมษฐ์ กล่าวว่า ปัญหาเรื่องที่สองเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากเรากำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตในเรื่องของน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองแห่งการเกษตร มีคำแนะนำจากผู้ที่เกี่ยวข้องบอกว่า ให้ทางกรมทรัพยากรน้ำ หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำที่บริเวณต้นน้ำทุกพื้นที่ในเขตอุทยานฯ เพื่อจะให้คณะกรรมการฯ ได้มีการจัดสรรน้ำเพื่อป้องกันการแย่งน้ำ ถ้ามีการแย่งชิงเรื่องน้ำอันตรายมาก จึงควรป้องกันไว้ก่อนเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำทุกสายน้ำ และต้องขอขอบคุณทางอบจ.จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้ทำโครงการผันน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่อำเภอบ้านนาสาร ซึ่งเป็นเมืองแห่งการจัดการน้ำด้านการเกษตร

สำหรับ เรื่องสุดท้ายแจ้งผ่านไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่า อุทยานแห่งชาติลองพนม อำเภอพนม เก็บรายได้ปีละเกือบ 100 ล้านบาทเป็นลำดับ 6 ของประเทศ จึงอยากจะให้มีการเสริมศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวคือ การสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอด้วย