Skip to content
Home » สัญญา นิลสุพรรณฟ้องฝายกั้นแม่น้ำปิงชำรุดเสียหายวอนเร่งแก้ไข

สัญญา นิลสุพรรณฟ้องฝายกั้นแม่น้ำปิงชำรุดเสียหายวอนเร่งแก้ไข

สัญญา นิลสุพรรณ สส.นครสวรรค์ รวมไทยสร้างชาติ ฟ้องสภาฯ ฝายกั้นแม่น้ำปิงบางจุดชำรุดเสียหายวอนเร่งแก้ไข ส่วนแม่น้ำยมและน่านบางจุดไม่มีฝายชะลอน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง เคยแจ้งปัญหาต่อสภาฯหลายครั้งแต่ยังไม่คืบหน้า

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัญญา นิลสุพรรณ สส.นครสวรรค์ เขต 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.)ได้หารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ในเขตพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอเก้าเลี้ยว และอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเขตที่มีแม่น้ำปิง วัง ยม และน่าน ไหลผ่าน ได้เกิดปัญหาคือ บริเวณแม่น้ำปิง มีการก่อสร้างฝายชั่วคราว เป็นหินเรียง ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน แต่เวลานี้ที่ฝายกั้นแม่น้ำปิงหัวงานที่ 2 คาบเกี่ยวระหว่าง ตำบลหูกวาง และตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว และฝายกั้นแม่น้ำปิงหัวงานที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย การชำรุดทำให้น้ำไม่ไหลเข้าคลอง ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ในอำเภอบรรพตพิสัย และอำเภอเก้าเลี้ยว

สำหรับ แม่น้ำยมและแม่น้ำน่านปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเคยนำเรียนในสภาฯหลายครั้ง คือยังไม่มีฝายชั่วคราวเพื่อกักเก็บน้ำและชะลอน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาสร้างฝายชั่วคราว กักเก็บแม่น้ำยม ซึ่งชลประทานนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว บริเวณตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง มีความเหมาะสมในการก่อสร้างฝายดังกล่าว

นอกจากนั้น ยังมีปัญหาเรื่องเขื่อนป้องกันตลิ่งพังถูกน้ำกัดเซาะในหลายหมู่ของอำเภอบรรพตพิสัย และ บางหมู่บ้านของ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสงถือว่าวิกฤตแล้ว ส่วนที่เกือบจะวิกฤตมีหลายพื้นที่ จึงฝากให้กรมเจ้าท่าได้นำเรือดูทรายไปขุดลอกทราย เพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้ำ

อย่างไรก็ตาม ปัญหาทั้งหมดต้องขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอฝากหน่วยงานส่วนกลางช่วยพิจารณาแก้ปัญหาด้วย