Skip to content
Home » สส.รวมไทยสร้างชาติ จี้ควบคุมค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเอกชน

สส.รวมไทยสร้างชาติ จี้ควบคุมค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเอกชน

สส.รวมไทยสร้างชาติจี้ “สาธารณสุข-สคบ.” เร่งควบคุมค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเอกชนคิดค่ายา-ค่ารักษาพยาบาลแพง สร้างความเดือดร้อนประชาชน พร้อมขอให้วางมาตรการลดความแออัดการให้บริการโรงพยาบาลรัฐ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยชาติชาติ (รทสช.) ได้หารือเกี่ยวกับค่าการรักษาพยาบาลคนไข้ของโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนว่า ขอสอบถามประธานสภาฯผ่านไปยังกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ว่า การที่โรงพยาบาลของรัฐมีความแออัด และมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากต้องรอคิวนานหลายชั่วโมง ทำให้ผู้ใช้บริการที่พอมีกำลังหันไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในปัจจุบันมีอยู่แทบทุกจังหวัด

ทั้งนี้ ค่าการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนกลับมีค่ารักษาพยาบาลที่แพงมาก เช่น ราคาห้องพิเศษห้องละ 3,000-10,000 บาทต่อคืน ซึ่งแพงกว่าโรงแรม 5 ดาวในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน หากใช้บริการห้องไอซียู มีราคาอยู่ระหว่าง 5,000-15,000 บาทต่อวัน

อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ค่าพยาบาล ค่าหมอตรวจรักษา และค่ายาที่มีระดับราคาสูงมากต่อการใช้บริการต่อวัน ทั้งที่เครื่องมือแพทย์ในทางบัญชีแล้ว ถ้าหักค่าเสื่อมบางเครื่อง อาจจะเหลือแค่ศูนย์ จึงอยากให้คิดราคาค่าการใช้บริการเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ในราคาที่ถูกลงหรือเหมาะสม

“ขอเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขได้ขึ้นบัญชีเหล่านี้ด้วย และขอให้ สคบ.ได้คุ้มครองผู้บริโภค ดูแลราคาให้เหมาะสม“นายเกชา กล่าว

นอกจากนี้ ต้องขอให้กระทรวงสาธารณสุขทำการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลของรัฐในทุกจังหวัดให้เพียงพอกับการใช้บริการของประชาชน เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ

อีกทั้งขอให้ขยายอายุราชการพยาบาลและหมอจาก 60 ปีเป็น 65 ปี เพื่อลดการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และขอให้มีแพทย์กลับไปประจำที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อลดการไปแออัดในโรงพยาบาลหลัก”นายเกชา กล่าว