Skip to content
Home » “อัครเดช” เสนอให้หามาตรการแก้ปัญหาโจรขโมยลักลอบตัดสายไฟ

“อัครเดช” เสนอให้หามาตรการแก้ปัญหาโจรขโมยลักลอบตัดสายไฟ

“อัครเดช”เสนอสภาฯให้กมธ.ตำรวจรับไปศึกษาหามาตรการแก้ปัญหาโจรขโมยลักลอบตัดสายไฟหยุดสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี เขต 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้อภิปรายสรุปในฐานะผู้เสนอญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาลักลอบขโมยสายไฟฟ้า หลังจากที่สภาฯ ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางว่า ปัญหาการลักลอบตัดสายไฟฟ้าเป็นปัญหาที่สําคัญรัฐบาลจะต้องลงมาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพราะได้ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ นอกจากจะเสียหายในเรื่องงบประมาณต้องไปซื้อสายไฟฟ้าใหม่มาติดตั้งแล้ว ประชาชนยังได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุและการจี้ปล้น เพราะไม่มีไฟส่องสว่าง

นายอัครเดช กล่าวว่า ปัญหานี้รัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไขจริงจัง สมาชิกในสภาฯได้อภิปรายเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้รัฐบาลนำไปดําเนินการกับผู้ที่กระทําความผิดหลายมาตรการด้วยกัน รวมถึงการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯขึ้นมาพิจารณา แต่ขณะนี้สส.ที่เข้าไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญฯมีหลายคณะทำให้มีปัญหาเรื่ององค์ประชุม ขณะเดียวกันสส.ก็ต้องลงพื้นที่ ทําให้การทํางานของกรรมาธิการวิสามัญฯจะตั้งขึ้นใหม่อาจจะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ได้มีการพูดคุยกับประธานสภาฯ และประธานคณะกรรมาธิการสามัญ 35 คณะ รวมถึงผู้เสนอญัตติคู่กับตนอีก 2 คนว่าควรให้คณะกรรมาธิการการตํารวจ สภาผู้แทนราษฎรไปดำเนินการ ซึ่งได้หารือกับนายชัยชนะ เดชเดโช ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจแล้ว นายชัยชนะก็จะรับไปดําเนินการจะได้ไปหารือกับทางพรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นผู้เสนอญัตติในครั้งนี้ด้วย โดยในส่วนของฝั่งรัฐบาลเห็นด้วยว่าควรให้อนุกรรมาธิการฯในคณะกรรมาธิการการตํารวจรับไปศึกษา

“ปัญหาที่ยังมีผู้กระทำความผิดอยู่เนื่องจากพอไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันแล้วไม่สามารถจับผู้กระทําความผิดได้ ผมอยากเสนอว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องมีหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาจัดการกับผู้ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ โดยเฉพาะการลักลอบตัดสายไฟ ต้องทำอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้โจรหรือขโมยลักลอบตัดสายไฟอีก” นายอัครเดช กล่าวว่า