Skip to content
Home » “จุติ ไกรฤกษ์” เสนอให้จัดสรรงบประมาณเพิ่ม 3,000 ล้าน

“จุติ ไกรฤกษ์” เสนอให้จัดสรรงบประมาณเพิ่ม 3,000 ล้าน

“จุติ ไกรฤกษ์” สส.รวมไทยสร้างชาติ เสนอให้จัดสรรงบประมาณเพิ่ม 3,000 ล้านให้กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาลดปัญหาเด็กยากจนพิเศษเกือบ 2 ล้านคนต้องหลุดจากระบบการศึกษา

นายจุติ ไกรฤกษ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ตั้งกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎรถาม รมว.คลัง เพื่อให้รัฐบาลแก้ปัญหาเชิงรุก ไม่อยากให้ใครมานินทาว่า รัฐบาลนี้หยุดอุ้มคนรวยหันมาช่วยคนจนเสียที กราบเรียนว่าคนไทย 57% มีหนี้เกิน 100,000 บาท หนี้เฉลี่ย 520,000 บาทต่อคน ยังมีหนี้อยู่ 3 บัญชีถ้าแยกเป็นหนี้คนเมือง หนี้รถยนต์ หนี้บ้านคอนโด หนี้สินเชื่อบุคคล และถ้าเป็นคนชนบทเป็นหนี้ธนาคารธกส.หนี้กองทุนหมู่บ้านเพื่อให้ลูกเรียนหนังสือ และหนี้นอกระบบ

นายจุติ กล่าวว่า สิ่งที่กังวลคือวันนี้ 27% ของครัวเรือนไทยไม่มีบ้านเป็นของตนเองต้องเช่าบ้านหรือคอนโดอยู่ นอกจากนั้นคนพิการก็ยังรอรับความช่วยเหลืออีกมากมาย วันนี้มีผู้สูงอายุกว่า 11.3 ล้านคน 41.5% ของผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวเปราะบาง 26.1% ของผู้สูงอายุใน 11.3 ล้านคนอยู่คนเดียว ยังมีเด็กยากจนพิเศษเนื่องจากปัญหาโควิดด้วยผู้ปกครองรายได้ลด ตกงาน หรืองานที่ทำอยู่ก็มีรายได้ไม่พอจะเลี้ยงลูก มีเด็กยากจนพิเศษตามสถิติเกือบ 2 ล้านคน มีเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา 170,000 คน ในจำนวนนี้เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ใน 100 คนจะมี 36 คนที่อยู่กับคน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังมีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของคนไทยอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร การขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และขอเสนอให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้กับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 3,000 ล้านได้หรือไม่

นายจุติ กล่าว่า กระทรวงการคลังเป็นเจ้าที่ดินทั่วประเทศ ที่ราชพัสดุ ที่วัด ที่รัฐวิสาหกิจ ที่โรงเรียนวันนี้การเคหะแห่งชาติไปขอเช่าที่ปลูกบ้านให้คนมีรายได้น้อยเช่าถูกคิดค่าเช่าในเชิงพาณิชย์ เป็นไปได้หรือไม่กระทรวงการคลังคิดค่าให้เช่าให้ถูกลง ค่าเช่ากลางเมืองในกรุงเทพฯค่าเช่า 4,000-7,000 บาท รัฐบาลสามารถทำให้ต้นทุนถูกลง 40% ต่ำกว่าราคาตลาด ถ้าครอบครัวคนจนได้ลดค่าเช้าเดือนละ 2,000 บาท มีอยู่ 7 ล้านครอบครัวทั่วประเทศ เท่ากับจะลดค่าเสียโอกาสของคนจนปีละ 168,000 ล้านบาทได้ทันทีด้วยการแก้ไขนโยบายของกระทรวงการคลัง

“มีข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาวิจัยไว้ว่า หากประเทศไทยไม่มีเด็กหลุดจากระบบการศึกษา จะทำให้จีดีพีเพิ่ม อย่างยั่งยืนปีละ 3% กระทรวงการคลังสามารถให้นโยบายขาดทุนเพื่อกำไรในเชิงสังคมค่าเช่าให้กับหน่วยงานของรัฐเองเช่าเพื่อสร้างบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อย หรือคนจนได้หรือไม่” นายจุติ กล่าว