Skip to content
Home » ดร.ปรเมษฐ์ จินา ทักท้วงสภาฯ เรื่องกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ดร.ปรเมษฐ์ จินา ทักท้วงสภาฯ เรื่องกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ดร.ปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี รวมไทยสร้างชาติ อภิปรายทักท้วง สภาฯจะออกกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ควรให้ความสำคัญกับคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับผลกระทบจากคนเมาด้วย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่รัฐสภา ดร.ปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี เขต 5 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรระหว่างพิจารณารายงานผลการดำเนินการ เรื่อง การเสนอร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ พ.ศ.) ว่า ควรมีการเสนอกฎหมายคุ้มครองผู้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ด้วย บ่อยครั้งเราจะเห็นว่าเวลามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขับรถไปชนผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมหรือชนใครเราจะสลดหดหู่ ดังนั้นต้องคำนึงถึงบุคคลเหล่านี้ด้วย

ทั้งนี้ จะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย หลังจากกฎหมายเก่าใช้มา 15 ปีแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ.2551 จึงต้องมาดูว่าในปัจจุบันนี้ นอกจากคำนึงเรื่องเศรษฐกิจ และสุขภาพแล้ว ต้องดูแลคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้พวกเขาเดือดร้อน หรือไปสร้างความต้องชั่งน้ำหนักดูไว้ดีถ้าจะปล่อยเสรี

นอกจากนั้น เวลานี้รัฐบาลได้อนุญาตให้สถานบริการเปิดได้ถึงตี 4 ก็ทำให้ห่วงกังวล ถ้าทีมงานของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่บ้านเมือง จะควบคุมไม่ให้คนที่ดื่มแอลกอฮอล์ขับรถ ก็จะลดอุบัติเหตุได้จำนวนหนึ่ง

นายปรเมษฐ์ กล่าวด้วยว่า การดื่มแอลกอฮอล์ ยังมีผลต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรัง หรืออาการข้างเคียง ถ้าเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์จะมีผลต่อเด็กในครรภ์ด้วย จึงขอให้คำนึงพวกเรามีวุฒิภาวะมากที่จะได้พิจารณาให้รอบด้าน กลุ่มนักดื่มหน้าใหม่ในเยาวชนพบว่าเพิ่มขึ้น 3% แต่ 3% มันเทียบไม่ได้กับชีวิต และทรัพย์สินของคนที่ได้รับผลกระทบจากคนเมา จึงอยากให้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดูแลตรงนี้อย่างรอบด้าน และคํานึงถึงทุกภาคส่วน