Skip to content
Home » สส.ราชบุรี รวมไทยสร้างชาติ ขอบคุณ “รมว.คมนาคม-กรมทางหลวง”

สส.ราชบุรี รวมไทยสร้างชาติ ขอบคุณ “รมว.คมนาคม-กรมทางหลวง”

สส.ราชบุรี รวมไทยสร้างชาติ ขอบคุณ “รมว.คมนาคมกรมทางหลวง”จัดงบ 22 ล้านศึกษาออกแบบโครงการแก้ปัญหารถติดบริเวณสี่แยกหัวโป่ง อ.บ้านโป่ง บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและนักท่องเที่ยวจากปัญหารถติด

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี เขต 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ว่า ตนมีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน อ.บ้านโป่ง 3 เรื่องมาหารือเพื่อให้หน่วยงานเกี่ยวข้องได้แก้ไข โดยเรื่องแรก ตรงสี่แยกไฟแดงหัวโป่ง อ.บ้านโป่ง มีการจราจรติดขัด ตนเคยได้ยื่นกระทู้ขอโครงการไปกับกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ทางนายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการ รมว.คมนาคมแจ้งว่า ได้ติดตามเรื่องพบว่า กรมทางหลวงได้จัดสรรงบประมาณ 22 ล้านบาทเพื่อศึกษาออกแบบโครงการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดที่สี่แยกหัวโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีให้แล้ว ก็ต้องขอขอบคุณนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม พร้อมทั้งอธิบดีกรมทางหลวงที่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนในอ.บ้านโป่ง เพราะสี่แยก ดังกล่าวมีความสำคัญประชาชนเดือดร้อนเรื่องรถติดจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน และช่วงที่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไป จ.กาญจนบุรี ผ่านอ.บ้านโป่ง

สำหรับ ความเดือดร้อนเรื่องที่ 2 พบว่า การพัฒนาพื้นที่รกร้างขององค์การอาหารสำเร็จรูป (อสร.) กระทรวงกลาโหม ใน ต.สบกล้วย อ.บ้านโป่ง เดิมเป็นพื้นที่รกร้าง ตนจึงทำกระทู้ขอให้กระทรวงกลาโหมยกพื้นที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ อบต.สวนกล้วยเข้าไปดำเนินการทำสวนสาธารณะ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รกร้าง เป็นอันตรายต่อประชาชน ซึ่งทางรมช.กลาโหมในสมัยนั้นคือ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ได้รับปากว่าจะไปพัฒนาพื้นที่เอง ปัจจุบันกระทรวงกลาโหมได้ให้ อสร.มาสร้างโรงงานผลิตยา ตนจึงมาติดตามตามที่ได้รับปากว่า ด้านหลังจะจัดพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย

สส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงปัญหาเรื่องที่ 3 ว่า สถานีสูบน้ำบ้านไผ่สามเกาะ ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่งเป็นสถานีสูบน้ำแห่งที่ 2 ขอติดตามให้กรมชลประทานมาดำเนินการ เพราะสถานีแห่งแรกบ้านห้วยดอกไม้ดำเนินการเสร็จแล้ว จึงขอติดตามโครงการดังกล่าวด้วย