Skip to content
Home » “เกชา ศักดิ์สมบูรณ์” ปฏิญาณตนในสภาฯ ก่อนปฏิบัติหน้าที่

“เกชา ศักดิ์สมบูรณ์” ปฏิญาณตนในสภาฯ ก่อนปฏิบัติหน้าที่

เกชา ศักดิ์สมบูรณ์สส.บัญชีรายชื่อ รทสช.คนล่าสุดปฏิญาณตนในสภาฯก่อนปฏิบัติหน้าที่ ยืนยันขอทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ให้สมกับที่ประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 1 สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้สมาชิกทราบว่า ด้วย มล.ชโยทิต กฤดากร สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติได้ลาออกจากตำแหน่ง สส.ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญ ประธานสภาจึงได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผู้มีรายชื่อลำดับถัดไป ในบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติเลื่อนขึ้นมาเป็นสส.แทนตามมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญ คือนายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ลำดับที่ 17

จากนั้น นายเกชา ได้กล่าวปฏิญาณตนก่อนรับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ โดยมีใจความว่า “ข้าพเจ้านายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน”

ด้าน นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ให้สัมภาษณ์ว่า จากนี้ไปถือว่าได้ทำหน้าที่ในฐานะ สส.พรรครวมไทยสร้างชาติอย่างสมบูรณ์ ตนมีความตั้งใจจริงในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนมานานแล้ว และได้ร่วมทำงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติมาตั้งแต่เริ่มตั้งพรรค โดยตั้งใจจะใช้ความรู้ความสามารถทำงานในฐานะผู้แทนของประชาชนอย่างเต็มที่ อีกทั้งจะใช้ประสบการณ์จากการที่ตนเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่ ปี 2551-2557 และเป็นประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา มาช่วยแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นตนจะนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการทำงาน โดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆ ให้เป็นธรรมมากขึ้นตามนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติ

“แม้ว่าผมจะไม่ได้เป็น สส.เขตเลือกตั้ง แต่ในฐานะที่ผมเป็นคน จ.ราชบุรี ผมพร้อมที่จะทำงานเพื่อคนราชบุรีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง และยังมุ่งเน้นทำงานให้กับประชาชนทั้งประเทศด้วย ผมขอยืนยันว่าจะทำงานอย่างเต็มที่ให้สมกับที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศให้ความไว้วางใจเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติ” นายเกชากล่าว