Skip to content
Home » แสดงความยินดี “พล.อ.ประยุทธ์” ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นองคมนตรี

แสดงความยินดี “พล.อ.ประยุทธ์” ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นองคมนตรี

พรรครวมไทยสร้างชาติ” แสดงความยินดี “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นองคมนตรี ชื่นชมเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมานาน สร้างคุณูปการให้กับสังคม และประชาชนอย่างยาวนาน

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ให้สัมภาษณ์ว่า ในนามพรรครวมไทยสร้างชาติขอแสดงความยินดีกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ถือเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสม เพราะได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมานาน สร้างคุณูปการให้กับสังคม และประชาชนไว้อย่างมากมาย

โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า ในฐานะที่ พล.อ.ประยุทธ์เคยทำงานร่วมกับพรรคมาระยะหนึ่ง พวกเราได้เห็นความตั้งใจจริงในการเข้ามาทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และประชาชนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เมื่อวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้พ้นจากการเมืองไปแล้ว พร้อมทั้งได้รับโปรดเกล้าฯดำรงตำแหน่งองคมนตรีพล.อ.ประยุทธ์จะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทำงานสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งองคมนตรีต่อไป