Skip to content
Home » “เจือ ราชสีห์“ หารือ ผวจ รับทราบความก้าวหน้าสะพานเชื่อมอำเภอ

“เจือ ราชสีห์“ หารือ ผวจ รับทราบความก้าวหน้าสะพานเชื่อมอำเภอ

เจือ ราชสีห์“ หารือ ผวจ.สงขลา พร้อมรับทราบความก้าวหน้าสะพานเชื่อมอำเภอเมือง-สิงหนคร หวังช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว” ใช้สัญจร
.
วันที่ 20 พ.ย. 2566 เวลา 14.00 น. นายเจือ ราชสีห์ ที่ปรึกษารองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) ได้หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กรณีการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองสงขลา (เทศบาลนครสงขลา) กับ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ตามที่รัฐบาล สมัยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการไปแล้วในเบื้องต้น
.
“จากการหารือ ผมได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการนี้ ซึ่งขณะนี้นอกจากจังหวัดสงขลาจะมีคณะทำงานศึกษาความเหมาะสมในเบื้องต้นแล้ว ยังมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างของพี่น้องประชาชน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาการเดินทางได้ และยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาได้อีกด้วย“
.
นอกจากนี้ ประชาชนมากกว่า 80% เห็นควรสร้างในตำแหน่ง ณ ท่าแพขนานยนต์ ซึ่งขณะนี้จังหวัดสงขลา ได้รายงานความก้าวหน้าให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ต่อไป