Skip to content
Home » รมว.อุตสาหกรรม ให้คำยืนยันโครงการแลนด์บริดจ์เกิดขึ้นแน่นอน

รมว.อุตสาหกรรม ให้คำยืนยันโครงการแลนด์บริดจ์เกิดขึ้นแน่นอน

รมว.อุตสาหกรรมพบสภาอุตฯภาคใต้ให้คำยืนยันโครงการแลนด์บริดจ์เกิดขึ้นแน่นอน ไม่ใช่แค่การศึกษา ย้ำให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มสตาร์ทอัพและผู้เอสเอ็มอีล้วนมีส่วนสร้างงานและสร้างรายได้เข้าประเทศ ขณะที่ภาคเอกชนร้องขอรัฐสนับสนุนงบฯในการพัฒนาฝีมือแรงงาน
.
น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายถนอมพงศ์ หลีกภัย สส.ตรัง เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจราชการและมอบนโยบายที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง โดยมีนายทรงกรด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง นายอดิศร ตันเองชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นายธนพจน์ ศุภศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ
.
ทั้งนี้ ในที่ประชุมนางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ได้รายงานสภาพทั่วไปของจังหวัดตรัง และ อุตสาหกรรมในจังหวัดตรัง ปัญหาอุปสรรคต่างๆ หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนภาคอุตสาหกรรม ได้เสนอความคิดเห็น
.
นายอดิศร ตันเองชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ ได้เสนอประเด็นสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1. ผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ 2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 3. โครงการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 4. การรายงานกากอุตสาหกรรม 5. การกำหนดค่าฝุ่นละอองของกระทรวงอุตสาหกรรม (320 ppm) เเละ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (120 ppm) ไม่สอดคล้องกัน ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ 6. ปรับปรุงระบบ Industry Single Form เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการบูรณาการข้อมูล เเละขอข้อมูลมากเกินความจำเป็น
.
นายอดิศร กล่าวว่า ปัญหาที่ประสบอยู่คืออุตสาหกรรมต่อยอดจากน้ำมันปาล์มไปเป็นแก๊สซิไฟเออร์ ซึ่งภาคเอกชนได้หารือเพื่อปรับปรุงแก้ไขผังเมืองให้มีพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมประเภทนี้ และภาคใต้ต้องการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง หรือโลจิสติกส์ เพราะภาคใต้มีค่าขนส่งที่สูง ภาคอุตสาหกรรมภาคใต้ขอสนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์ระหว่างชุมพร-ระนอง
.
ขณะที่ นายธนพจน์ ศุภศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ได้เสนอประเด็นสำคัญ 2 เรื่อง 1. โครงการ “ออมต้นไม้ ” ปีที่ 1 และ 2 (ปี 2565 – 2566) 2. โครงการชาวอุตสาหกรรมรวมพลังบริจาคโลหิต เป้าหมาย 500,000 ซีซี ซึ่งอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและปาล์มน้ำมันยังเป็นประเภทที่ต้องใช้แรงงานคน และในอนาคตรัฐบาลมีแนวทางจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งอุตสาหกรรมต้องต่อสู้กับต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นค่าวัตถุดิบ และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน สิ่งที่ผู้ประกอบการอยากได้คือการพัฒนาฝีมือแรงงาน และอยากให้เอกชน ที่อยู่ต่างจังหวัดได้เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ การลงทุนในเทคโนโลยี ต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมาก แน่นอนว่า ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่องการลงทุน แต่ในกลุ่มเอสเอ็มอีจะมีปัญหา จึงอยากให้กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับเอกชนและภาคอุตสาหกรรม
.
ด้าน น.ส.พิมพ์ภัทรา กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้ให้ความสนใจเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือ อุตสาหกรรมจากต่างประเทศ แต่ยังให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพราะทุกอุตสาหกรรมมีส่วนสร้างรายได้เข้าประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน ในส่วนของเรื่อง การส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) ให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนต่างชาติ แต่ความเป็นจริงแล้ว BOI ก็ให้สิทธินักลงทุนเดิมเช่นกัน
.
ทั้งนี้ ขอยืนยันในฐานะตัวแทนของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีว่า เรื่องแลนด์บริดจ์จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษา วันนี้ได้ทำเรื่องขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ โดยเฉพาะเส้นทางที่สำรวจเดิม และจะทำแผนขอใช้พื้นที่ให้แล้วเสร็จในปี 2567 แลนด์บริดจ์ไม่ได้อาศัยเพียงงบประมาณของรัฐ หรือเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน แต่เป็นการลงทุนเพื่อให้นักลงทุนเข้ามาตั้งโรงงานผลิตต่อเนื่อง ไม่ได้เป็นการสร้างท่าเรือจากซ้ายไปขวา แต่เป็นการสร้างโรงงาน สร้างนิคมอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และจะรองรับโรงงานต่างๆ ให้เกิดขึ้นทั้งในภาคใต้และภาคกลาง ให้มารวมกันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงงานเดิมที่มีอยู่ ส่วนประเด็นอื่นๆที่ภาคอุตสาหกรรมเป็นห่วง เช่น การยกระดับฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ให้ความสำคัญ ให้การช่วยเหลือตั้งแต่ยกระดับฝีมือแรงงาน และการลดต้นทุนการผลิต
.
ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การสร้างอุตสาหกรรมใหม่ จะมีการขยายของเดิมซึ่งหากไม่พบว่าอุตสาหกรรมที่ทำอยู่ขยายในกิจการเดิมที่ทำได้ จะมีกรอบย่อย ๆ เช่น การยกระดับการผลิต การลดการใช้พลังงาน การต่อยอดอุตสาหกรรม เรื่องสิ่งล้อม ที่สามารถเข้าไปขอได้ในรูปแบบของ BOI ส่วนเรื่องเงินลงทุนตอนนี้กระทรวงได้ออกโปรแกรมการลดการใช้คาร์บอน ที่จะมีเงินกู้ดอกเบี้ย 3 เปอร์เซ็น เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีความตั้งใจในการยกระดับการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายการดูแลสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ด้าน นายถนอมพงศ์ หลีกภัย สส.ตรัง เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีการถกเถียงกันในสภาเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ มาวันนี้รมว.อุตสาหกรรมพูดชัดเจนว่าเกิดขึ้นแน่นอน โครงการแลนด์บริดจ์มีประโยชน์ต่อภาคใต้ ทางด้านสร้างความสะดวกสบาย และยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน หากโครงการนี้เกิดขึ้น จะมีอุตสาหกรรม เกิดขึ้นตามอีกจำนวนมาก และทำให้ประชาชนทำให้ภาคใต้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า