Skip to content
Home » วิชัย สุดสวาสดิ์ หนุนตั้งกมธ.วิสามัญศึกษาแก้ไขการขาดแคลนน้ำบาดาล

วิชัย สุดสวาสดิ์ หนุนตั้งกมธ.วิสามัญศึกษาแก้ไขการขาดแคลนน้ำบาดาล

วิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร พรรครวมไทยสร้างชาติ หนุนตั้งกมธ.วิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบาดาลและปัญหาน้ำบาดาลคุณภาพดี ย้ำอยากให้ยกเป็นวาระแห่งชาติด้วยเพื่อแก้ได้ตรงจุด

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) อภิปรายสนับสนุนญัตติการเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบาดาลและปัญหาน้ำบาดาลคุณภาพดี ว่า เรื่องบ่อน้ำบาดาล มีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นผู้รับผิดชอบ ภาคใต้ทั้งหมดกลับไม่เคยมีการเจาะ และนำน้ำมาใช้ในการเกษตร อาชีพด้านการเกษตรต้องมีการใช้น้ำโดยเฉพาะน้ำพื้นดินและน้ำบาดาล เมื่อต้นปี 2566 เกิดปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก และเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้และต้นปีหน้า เชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงจะเดือดร้อนมากพอสมควร

ทั้งนี้ อยากจะให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยกระตุ้นช่วยดูแล และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะเรื่องประสิทธิภาพของน้ำบาดาล ตนทราบจากอดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่า มีหลายภาคส่วนที่เคยไปเจาะน้ำบาดาลหลายภาคแล้ว และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้

สำหรับ ภาคการเกษตรต้องใช้น้ำมากทั้งน้ำบาดาล และน้ำประปา โดยเฉพาะประปาส่วนภูมิภาค พอถึงหน้าแล้งก็ไปแย่งน้ำจากพี่น้องประชาชน เพราะแหล่งน้ำดิบไม่มีเป็นของตัวเอง มีคำถามว่าทำไมไม่เจาะบาดาล ทำไมไม่ที่หาแหล่งน้ำเอง กลายเป็นปัญหาหมักหมมสะสมมา ในบางพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีขาดน้ำทั้งอุปโภคบริโภค เรื่องคุณภาพน้ำบาดาลก็เป็นเรื่องใหญ่ การแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลควรหยิบมาเป็นวาระแห่งชาติด้วยซ้ำ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ตรงจุด เพราะปัจจุบันทางภาคเหนือ ทางภาคกลาง ทางภาคอีสานน้ำท่วม แต่ทางภาคใต้แล้ง จึงสนับสนุนให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญมาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมาหลายรัฐบาลแล้ว แต่ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้

สส.ชุมพร พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวด้วยว่า ยังเจอปัญหามีหน่วยงานของราชการไปเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการที่ทำอาชีพเจาะบ่อบาดาลเดือนละเป็นแสน ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารประเทศอยากรู้เรื่องนี้ให้มาถามตนได้ ถ้ายังไม่หยุดพฤติกรรมเหล่านี้ตนจะเอาให้ถึงตัว เพราะประชาชนโดนมามากพอสมควร ถ้าไม่มีการแก้ไขปัญหาให้ ประชาชนก็ไม่รู้จะพึ่งใคร