Skip to content
Home » ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ เร่งหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ปัญหาลิงล้นเมือง

ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ เร่งหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ปัญหาลิงล้นเมือง

ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส.เพชรบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ เร่งหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ปัญหาลิงล้นเมืองเพชรบุรีรื้อค้นทำลายข้าวของชาวบ้าน ก่อความรำคาญต่อนักท่องเที่ยว หวั่นกลายเป็นปัญหาใหญ่หลังลิงเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส.เพชรบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) หารือในสภาผู้แทนราษฎร ในประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากลิงในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรีว่า ปัจจุบันประชากรลิงเพิ่มจำนวนขึ้นมาก เข้าทำลายทรัพย์สินบ้านเรือนก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยว เป็นที่ทราบดีว่า จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยว เมื่อมีลิงเข้ารบกวนสร้างความเดือดร้อนรำคาญส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ได้รับผลกระทบหลายด้านเป็นวงกว้าง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าที่ผ่านมานายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญจากลิง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว แต่ปัญหาก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาโดยรวบรวมข้อมูลจำนวนของลิงที่แท้จริง ณ เวลาปัจจุบันเพื่อหาทางแก้ไขข้อเสนอแนะ หรืออุปสรรคในการออกแบบวางแผนเพื่อที่จะใช้ในการปรับปรุงระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป

“ดิฉันจึงขอนำเรียนต่อประธานสภาฯไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเร่งรัดกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและของฝากเมืองเพชรบุรีเมืองท่องเที่ยวของเราด้วย” สส.เพชรบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติกล่าว