Skip to content
Home » ‘พีระพันธุ์’ เป็นประธานในที่ประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเชียแปซิฟิก

‘พีระพันธุ์’ เป็นประธานในที่ประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเชียแปซิฟิก

‘พีระพันธุ์’ นั่งประธานในที่ประชุมรัฐมนตรีพลังงาน เอเชียแปซิฟิก ของสหประชาชาติ ดันความร่วมมือพลังงานในภูมิภาค “ปลอดภัย ยั่งยืน และเชื่อมต่อ”

พงศ์พล ยอดเมืองเจริญ โฆษกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งที่สามของ APEF (The Third Asian and Pacific Energy Forum) ร่วมจัดโดย UN Escap องค์กรร่วมมือทางการค้าและสังคม ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค สหประชาชาติ และกระทรวงพลังงานไทย ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UNCC) ในกรุงเทพฯ ในวันที่ 19 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ภายใต้การประชุมในหัวข้อ “สร้างอนาคตทางพลังงานที่ปลอดภัย ยั่งยืน และมีการเชื่อมต่อในเขตอาเซียนและแปซิฟิก”

เป็นที่น่ายินดีที่ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จากประเทศไทย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้รับความไว้ใจจากตัวแทนกว่า 50 ประเทศ เลือกให้เป็นประธานในการประชุม พร้อมกันกับ รองประธาน4คน ผู้แทนรัฐมนตรีจากประเทศเนปาล, ศรีลังกา, มองโกเลีย และทาจิกิสถาน

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานการประชุม ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม โดยมีสาระสำคัญมุ่งเน้นความร่วมมือของประเทศสมาชิก ESCAP ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในการขับเคลื่อนเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในระดับโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และเน้นย้ำถึงความพยายามของไทยที่จะร่วมผลักดันเป้าหมายพลังงานสะอาดร่วมกับประเทศสมาชิก ESCAP

ซึ่งการประชุม APEF3 จะเปิดให้ผู้ร่วมประชุม มีโอกาสตรวจสอบความคืบหน้าที่ได้รับในการปฏิบัติตามเป้าหมายพัฒนายั่งยืน SDG7 (พลังงานสะอาดและราคาจับต้องได้) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และการดำเนินการตามคำแถลงนโยบายของรัฐมนตรีเรื่องความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานสู่สังคมที่มั่นคง และยังยืนในเอเชียและแปซิฟิก