Skip to content
Home » จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล เรียกร้องให้เร่งพัฒนาถนนในพื้นที่ อ.แก่งกระจาน

จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล เรียกร้องให้เร่งพัฒนาถนนในพื้นที่ อ.แก่งกระจาน

จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล สส.เพชรบุรี รวมไทยสร้างชาติ เรียกร้องให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งพัฒนาถนนเข้าหมู้บ้านในพื้นที่ อ.แก่งกระจาน เมืองมรดกโลก เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล สส.เพชรบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือถึงปัญหาการคมนาคมไม่สะดวกใน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีว่า อำเภอแก่งกระจานมีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ จนได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกจากธรรมชาติ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกหลายแห่ง แต่ปัญหาในพื้นที่คือ เส้นทางสัญจรยังไม่ได้รับการพัฒนา

ทั้งนี้ เส้นทางที่ 1 เส้นทางสัญจรเข้าหมู่บ้านพุเข็ม หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน ปัจจุบันเป็นทางลูกรังมีระยะทางหลายกิโลเมตร เป็นความลำบากในการใช้รถใช้ถนนในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ และยังมีโรงเรียนบ้านพุเข็มตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทำให้นักเรียนเดินทางไปโรงเรียนลำบากมาก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเส้นทางดังกล่าวด้วย

เส้นทางที่ 2 ถนนเข้าหมู่บ้านหินลาด ตำบลห้วยแม่เพรียง เชื่อมต่อกับหมู่บ้านห้วยโศก ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน เส้นทางนี้มีความสำคัญมากในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวยังไม่ได้รับการพัฒนา อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท อยากให้หน่วยงานดังกล่าวช่วยเร่งรัด ก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวด้วย

สส.เพชรบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวต่อว่า เส้นทางที่ 3 เป็นถนนเข้าหมู่บ้านบางกลอย หมู่บ้านโป่งลึก หมู่บ้านพุไทร หมู่ 1 ,2, 3 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน เส้นทางดังกล่าวยังไม่ได้รับการพัฒนาเช่นกัน ชาวบ้านลำบากในการใช้รถใช้ถนนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลแก้ไข เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง ที่กล่าวมาทั้ง 3 เส้นทาง เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาของอำเภอแก่งกระจาน ทำให้ชาวบ้านได้รับความลำบากในการใช้รถใช้ถนน ใช้ชีวิตประจำวัน และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ขอฝากหน่วยงานเกี่ยวข้องช่วยแก้ไขด้วย

จ.อ.อภิชาต กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณหน่วยงานพัฒนาเคลื่อนที่ 13 สำนักงานภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ออกสำรวจพื้นที่ในการขุดลอกแหล่งนั้นธรรมชาติ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ของอำเภอบ้านลาด อำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง และ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

สำหรับ เรื่องสุดท้าย จากเหตุการณ์ยิงในห้างสยามพารากอน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา พรรครวมไทยสร้างชาติขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บทุกท่าน