Skip to content
Home » “สันต์ แซ่ตั้ง” เร่งหน่วยงานแก้ปัญหาเนื้อหมู–เนื้อโคขุน ตกต่ำ

“สันต์ แซ่ตั้ง” เร่งหน่วยงานแก้ปัญหาเนื้อหมู–เนื้อโคขุน ตกต่ำ

สันต์ แซ่ตั้ง” สส.ชุมพร เขต 2 รทสช. เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาเนื้อหมู–เนื้อโคขุน ตกต่ำ เกษตรกรเดือดร้อนอย่างหนัก พร้อมเร่งแก้ปัญหาถนนลูกรังบนทางหลวงชนบท 6052 ให้ประชาชนกว่า 20 หมู่บ้านได้ใช้สะดวกขึ้น

เมื่อวันที่ 27 กันยายน นายสันต์ แซ่ตั้ง สส.จ.ชุมพร เขต 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในสภาฯว่า ถนนสายทางหลวงชนบทที่ 6052 จ.ชุมพร สืบเนื่องจากตนได้รับร้องเรียนว่า ถนนเส้นดังกล่าวอยู่หมู่ที่ 18 ซึ่งยังเหลือระยะทางอีก 3,200 เมตร ที่ยังคงเป็นถนนลูกรัง โดยถนนเส้นนี้มีประชาชนกว่า 20 หมู่บ้านใช้ประโยชน์ในขนส่งพืชผลทางการเกษตร

นายสันต์ บอกต่อว่า ทั้งนี้ตนรับทราบมาว่า ถนนลูกรังระยะทางดังกล่าว ได้มีการขออนุญาตใช้เส้นทางดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนานแล้วประมาณ 1 ปี แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ถนนเส้นนี้ ตนจึงอยากจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรัดประสานงานดำเนินการเพื่อคลายความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วย

นายสันต์ กล่าวต่อว่า เรื่องที่สองเป็นเรื่องที่ตนได้รับร้องเรียนเรื่องราคาเนื้อสุกรตกต่ำ จากราคากิโลกรัมละ 90 บาทเหลือเพียงกิโลกรัมละ 56 บาทเท่านั้น ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ขาดทุนตัวละเกือบ 2,000 บาท สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

นายสันต์ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องที่สามเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคาเนื้อโคขุนมีราคาตกต่ำเช่นกัน จากกิโลกรัมละ 90 บาท เหลือเพียงกิโลกรัมละ 60 บาท แต่ขณะนี้ก็ยังหาพ่อค้ามารับซื้อไม่ได้ จึงอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาราคาสุกร และเนื้อโคขุนตกต่ำให้กับประชาชนด้วย