Skip to content
Home » วิชัย สุดสวาสดิ์ เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข 6 ปัญหาเร่งด่วนให้ชาวชุมพร

วิชัย สุดสวาสดิ์ เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข 6 ปัญหาเร่งด่วนให้ชาวชุมพร

วิชัย สุดสวาสดิ์ สส.รวมไทยสร้างชาติ หารือในสภาฯเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข 6 ปัญหาเร่งด่วนให้ชาวชุมพร ทั้งโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังไม่คืบหน้า ชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ และถนนชำรุดเป็นหลุมบ่อ
เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) ถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ว่า เรื่องที่ 1 การปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณอ่าวผาแดง หาดแหลมเทียน หมู่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร หาดผาแดงถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่ที่สวยงาม โดดเด่น มีหินผาที่สวยงาม ตนได้รับการร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 และประชาชนในพื้นที่ว่า โครงการดังกล่าว พบว่าผู้รับจ้างได้ก่อสร้างจริงแต่ก่อสร้างเพียงแค่ 40 เมตร ทั้งที่ ปัญหาเกิด 200-300 เมตร ประชาชนไม่ทราบว่า มีโครงการนี้มาก่อน จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะกรมเจ้าท่า ได้เข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างเร่งด่วนด้วย

เรื่องที่ 2 ตนได้รับร้องเรียนจากประชาชน หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวน ไม่มีไฟฟ้าใช้ ประมาณ 100 ครัวเรือน ประชาชนได้เดินสายไฟฟ้าเข้ามาใช้กันเองตั้งแต่ปี 2540 สายไฟที่เดินมักเกิดอันตรายกับประชาชน พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ซับซ้อน เป็นพื้นที่ป่าไม้ แต่มีประชาชนอาศัยอยู่มากประมาณ 300-400 คนในหมู่บ้านแห่งนี้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนด้วย

นายวิชัย กล่าวด้วยว่า ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ 3 ถนนเส้นสปก.บ้านเขาปูนบ้านน้ำฉา ชพ 12106 ระยะทาง 8 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง มีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยความลำบากของท้องถิ่น งบประมาณมีจำกัดในการแก้ปัญหาให้ประชาชนทำให้ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ประชาชนด้วย

สำหรับ เรื่องที่ 4 ตนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและกำนันตำบลหาดทรายรี ว่ามีชาวประมงในพื้นที่นำเรือเข้าไปหลบในช่วงฤดูมรสุม แต่ปรากฏว่าทางเข้าปากอ่าวตื้นเขินเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความยากลำบากในการดูแลและรักษาเรือไว้ จึงขอให้กรมเจ้าท่าและกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าไปสำรวจแก้ไขปัญหาให้ประชาชนด้วย ส่วนเรื่องที่ 6 ถนนหมายเลข 4006 สายตำบลราชกรูด อำเภอหลังสวน ตอนบ้านหาดใหญ่ – วังตะกอ ตนเคยนำปัญหามาหารือในสภาฯมาแล้ว แต่ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้คำตอบกับพี่น้องประชาชน จึงขอนำปัญหามาแจ้งผ่านประธานสภาฯไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการด้วย