Skip to content
Home » “กุลวลี นพอมรบดี” ขออนุมัติงบฯ ทำโครงการวางท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง

“กุลวลี นพอมรบดี” ขออนุมัติงบฯ ทำโครงการวางท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง

กุลวลี นพอมรบดี” สส.ราชบุรี เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ หารือ ขอกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย อนุมัติงบฯ ทำโครงการวางท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองราชบุรีอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สส.ราชบุรี เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ หารือประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เทศบาลเมืองราชบุรี และพื้นที่ข้างเคียงได้แก่ ต.ดอนตะโก ต.เจดีย์หัก

นางสาวกุลวลี กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบัน พื้นที่ดังกล่าวมีการขยายตัวจำนวนมากโดยเฉพาะการสร้างบ้านจัดสรร โครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ทำให้เป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งในการระบายน้ำ โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในชุมชน สร้างความเดือดร้อนให้ก้บประชาชน

นางสาวกุลวลี บอกว่า ที่ผ่านมาตนได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำ ร่วมกับผู้นำชุมชน พร้อมประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กระทั่งได้มีจัดสรรงบประมาณประจำปี 2655 จำนวน 220 ล้านบาท จัดทำโครงการป้องกันท่วม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับเหมา

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นการวางท่อขนาดใหญ่ บริเวณแนวถนนอุดมสิริ หน้าสำนักงานทางหลวงชนบทราชบุรี เพื่อนำน้ำบางส่วนจากโซนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1,น้ำบางส่วนจากด้านหลังตลาดศรีเมือง,น้ำบางส่วนจากโซนชุมชนแม้นรำลึก เทศบาลเมืองราชบุรี ออกทางแยกโรงแรมดี 1 ไปยังจุดรวมน้ำสะพานรถไฟ กม.101 + 745

นางสาวกุลวลี บอกต่อว่า การนำน้ำบางส่วนออก เป็นเพราะว่าการนำน้ำออกจากบริเวณดังกล่าวออกจากเส้นทางวางท่อที่กล่าวไปแล้ว ไม่รวดเร็วพอที่จะนำน้ำออกได้ทัน

นางสาวกุลวลี กล่าวต่อว่า จากการประชุมหารือร่วมกับผู้นำ ทั้ง นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองราชบุรี,นายวสันต์ กลิ่นสุคน นายก อบต.เนินตะโก ,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี และตน ได้สำรวจเส้นทางน้ำอีกหลายจุด กระทั่งได้ข้อสรุปว่า แนวทางการระบายน้ำออกอีกเส้นทางหนึ่งก็คือ การวางท่อตามแนวถนนหลังโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาผ่านพื้นที่ศูนย์แพทย์แผนไทย ของ รพ.ราชบุรี ไปยังซอยจอมปลวก ออกที่จุดรวมน้ำสะพานรถไฟ กม. 101+745 ซึ่งการวางท่อจุดดังกล่าว นอกจากจะเป็นการระบายน้ำแล้ว ยังจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่โซนหมู่บ้านคอกควาย ม.3 ต.ดอนตะโก และภายในศูนย์แพทย์แผนไทยซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์ ที่อนาคตจะมีการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยเพิ่ม ก็จะได้รับประโยชน์จากการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังด้วย

“ดังนั้นดิฉันจึงขอหารือผ่านไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยได้โปรดตั้งงบประมาณประจำปี 2567 ที่จะถึงนี้เป็นโครงการวางท่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยเป็นโครงการต่อเนื่องระยะที่ 2 แก้ปัญหาน้ำท่วมขังให้ยั่งยืนต่อไปด้วย” นางสาวกุลวลี กล่าว