Skip to content
Home » “ถนอมพงศ์ หลีกภัย” ทวงถามเรื่องการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย รพ.ตรัง

“ถนอมพงศ์ หลีกภัย” ทวงถามเรื่องการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย รพ.ตรัง

ถนอมพงศ์ หลีกภัย” ทวงถามกระทรวงสาธารณสุข การก่อสร้างอาคารผู้ป่วย รพ.ตรัง แล้วเสร็จเมื่อใด หลังผ่านมา 12 ปีแล้วยังก่อสร้างไม่เสร็จ พร้อมจี้ควรให้คำตอบกับประชาชนถึงระยะเวลาแล้วเสร็จ และการเปิดให้บริการที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ต้องการมาใช้บริการ เนื่องจากหลายจังหวัดใกล้เคียง สร้างทีหลังแต่ก่อสร้างเสร็จแล้ว

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายถนอมพงศ์ หลีกภัย สส.ตรัง เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวหารือในการประชุมสภาฯ เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ระบุว่า ประเด็นแรกที่ตนอยากจะหารือคือ เรื่องโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตรังมูลค่า 400 ล้านบาท ที่ใช้เวลาสร้างยาวนานเป็นมหากาพย์ สร้างมาแล้ว 12 ปี ผ่านมาแล้ว 7 ผู้ว่าฯ 4 ผู้อำนวยการ 3 ผู้รับเหมา แต่ก็ยังไม่เสร็จ ขณะที่ จ.พัทลุง โครงการขึ้นที่หลังแต่เสร็จแล้ว หรือแม้กระทั่ง ที่ อ.ปากพนัง ก็ดำเนินการเสร็จแล้วเช่นกัน

“โรงพยาบาลตรัง เป็นโรงพยาบาลของรัฐ แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคนตรังจะได้ใช้เมื่อไร หรือว่าจะเป็นสุสาน การสร้างอาคารผู้ป่วยของโรงพยาบาลตรังมูลค่า 400 ล้านบาทนี้ เป็นตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น โดยกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ปัจจุบัน ยังไม่เสร็จจึงอยากฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุข ให้คำตอบกับประชาชนว่าการก่อสร้างโรงพยาบาลตรังจะได้เปิดใช้ได้หรือไม่ เพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป” นายถนอมพงศ์ กล่าว