Skip to content
Home » “จ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล” จี้กระทรวงศึกษาแก้ปัญหาขาดแคลนครู

“จ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล” จี้กระทรวงศึกษาแก้ปัญหาขาดแคลนครู

“จ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล” สส.เพชรบุรี เขต 3 รทสช. จี้กระทรวงศึกษา แก้ระเบียบที่สร้างอุปสรรคทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนครู และบุคลากรทั้ง บัญชี นักการภารโรง ส่งผลต่อการเรียนของเยาวชน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม จ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล สส.เพชรบุรี เขต 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวหารือในการประชุมสภาฯ เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ระบุว่าเรื่องแรกคือประเด็นเรื่องข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการที่บางระเบียบทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรครู สอนวิชาที่ไม่ตรงกับสาขาวิชา ส่งผลให้นักเรียนได้ความรู้และทักษะที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้โรงเรียนประถมหลายแห่งยังขาดบุคคลากรด้านอื่นๆ เช่น พนักงานบัญชี นักการภารโรง ทำให้ครูหลายคนต้องไปทำหน้าที่แทน ซึ่งปัญหานี้ทำให้ผู้ปกครองจำนวนมากเลือกที่จะส่งลูกหลานไปเรียนยังโรงเรียนเอกชนที่มีความพร้อมมากกว่า แต่ก็ต้องประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงของให้กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญในข้อจำกัดต่างๆ ของระเบียบที่ออกมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย

สำหรับประเด็นที่ 2 ตนต้องขอขอบคุณนายชัยยะ อังกินันท์ นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ทีได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนเพื่อจ้างครูที่ขาดดแคลนให้กับโรงเรียนมัธยมและประถมในจังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการเข้าค่ายเพิ่มทักษะวิชาให้กับนักเรียนที่กำลังจะจบ ม.6 ติววิชา ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ถือเป็นโครงการที่ดีมาก เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อ แต่อาจจะขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจ้างครูมาสอนเพิ่มเติม แต่กลับถูกทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่ดำเนินการ โครงการดังกล่าวจึงถูกยกเลิกไป ดังนั้นจึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขกฎระเบียบท้องถิ่น เพื่อให้สะดวกต่อการดำเนินการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด เพราะการบริหารงานท้องถิ่นหรือ อบจ. อบต.จะต้องพัฒนางานให้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ หรือ คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเพื่อประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าต่อไป

“ทั้งนี้สุดท้ายผมต้องขอขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยไว้มากในช่วงที่ดำรงตำแหน่งมา ต้องขอขอบพระคุณมากครับ” จ่าอากาศเอกอภิชาติกล่าว