Skip to content
Home » “รวมไทยสร้างชาติ”แสดงความยินดีนายกรัฐมนตรีคนที่ 30

“รวมไทยสร้างชาติ”แสดงความยินดีนายกรัฐมนตรีคนที่ 30

“รวมไทยสร้างชาติ”แสดงความยินดีนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ยืนยันจะร่วมมือขับเคลื่อนประเทศให้เดินไปข้างหน้า ร่วมกันแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนให้เป็นผลสำเร็จ มั่นใจเศรษฐกิจจะกลับมาเติบโตสร้างความกินดีอยู่ดีให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ให้สัมภาษณ์ว่า ในนามพรรครวมไทยสร้างชาติขอแสดงความยินดีกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย ที่ได้รับโปรดเกล้าฯดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พรรครวมไทยสร้างชาติจะร่วมมือกับนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนประเทศให้เดินไปข้างหน้า ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและร่วมผลักดันนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลให้เป็นผลสำเร็จ

ทั้งนี้ ส่วนสำคัญจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสมานฉันท์ปรองดองเพื่อเดินหน้าในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน เป็นการสลายสีเสื้อทางการเมือง และที่สำคัญจะร่วมกันปกป้องกฎหมายมาตรา 112 สำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แถลงการณ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก็ชัดเจนอยู่แล้ว เราจะยืนยันที่จะไม่แก้ไขในหมวด 1 หมวด 2 ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่แก้ไขเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และ การสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง สลายขั้วการเมือง

โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวด้วยว่า พรรครวมไทยสร้างชาติขอร่วมขับเคลื่อนไปกับรัฐบาลใหม่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันสร้างความสมานฉันท์ปรองดองเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับประเทศชาติต่อไป

“มั่นใจว่ารัฐบาลใหม่จะสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน และนักธุรกิจเข้ามาฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโตได้มากยิ่งขึ้น สร้างการกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนเชื่อมั่นว่า สภาพทางเศรษฐกิจหลังจากนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามการ แม้ว่าจะเป็นรัฐบาลหลายพรรค แต่ไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานเพราะที่ผ่านมาประเทศไทยก็อยู่ภายใต้ภาวะพรรคร่วมรัฐบาล ขอให้เชื่อมั่นสภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรี คนใหม่ที่จะประสานหลอมรวมนโยบายของพรรคการเมืองที่มาร่วมรัฐบาล เพื่อทำให้เกิดความเป็นเอกภาพในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนตามที่ประชาชนคาดหวัง” นายอัครเดชกล่าว