Skip to content
Home » “วิชัย สุดสวาสดิ์” แจงปัญหาของชาวบ้านเดือดร้อน จี้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา

“วิชัย สุดสวาสดิ์” แจงปัญหาของชาวบ้านเดือดร้อน จี้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา

วิชัย สุดสวาสดิ์” สส.รวมไทยสร้างชาติ นำปัญหาของชาวบ้านใน จ.ชุมพรทั้งคูคลองตื้นเขิน-ถนนหลายเส้นทางเป็นหลุมเป็นบ่อ บางแห่งก่อสร้างล่าช้าล้วนทำให้ประชาชนเดือดร้อนหนัก จี้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้นำปัญหาของประชาชนในพื้นที่มาหารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า คลองทุ่งคาตื้นเขินมาก ชาวประมงได้รับความเดือดร้อนจากการเดินเรือในการขนถ่ายสินค้าทางการประมง โดยเฉพาะหอยแมลงภู่ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมเจ้าท่า ไปศึกษาหาแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุ่งคาได้สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

นอกจากนั้น ยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่อีกว่าการขุดลอกคลองอีเล็ต ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นคลองที่ตื้นเขินใช้สัญจรไปมาด้วยความลำบากอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ถือเป็นอุทยานฯที่ได้รับความนิยมด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จึงขอฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการขุดลอกคลองให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร

นายวิชัย กล่าวด้วยว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายสมชาย แซ่ลิ้ม อดีตนายกเทศมนตรีตำบลหาดทรายรี ว่า คลองบางแห่งที่อยู่ในหมู่เกาะชุมพรตื้นเขินมาก ขอแจ้งผ่านประธานสภาฯถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้คลองสัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น มีการร้องเรียนมาจากสมาชิกสภาจังหวัดชุมพร เรื่องการก่อสร้างถนนหมายเลข 4006 สายตำบลราชกรูด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ตอนบ้านหาดยายวางตะกอ ระยะทางยาว 6 กิโลเมตร มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2563 แต่ยังไม่แล้วเสร็จใช้เวลาก่อสร้างยาวนานมาก ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาระหว่างอำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะต่อไปถึงจังหวัดระนองเดือดร้อนมาก

สส.ชุมพร พรรครวมไทยสร้างชาติ อภิปรายต่อว่า ตนได้รับร้องเรียนจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวีด้วยว่า ถนนทางหลวงท้องถิ่น ชพท 720112 สายเขาน้อย ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างมาก จึงขอนำปัญหาของประชาชทั้งหมดนี้มาแจ้งผ่านประธานสภาฯไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้รีบแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน