Skip to content
Home » “พีระพันธุ์” โพสต์เฟซบุ๊กระบุ “รวมไทยสร้างชาติ” จับมือเพื่อไทยตั้งรัฐบาล

“พีระพันธุ์” โพสต์เฟซบุ๊กระบุ “รวมไทยสร้างชาติ” จับมือเพื่อไทยตั้งรัฐบาล

“พีระพันธุ์”โพสต์เฟซบุ๊กระบุ “รวมไทยสร้างชาติ”จับมือเพื่อไทยตั้งรัฐบาลเพื่อให้ประเทศมีรัฐบาลมาทำงานให้ประชาชนและป้องกันพรรคการเมืองที่เป็นอันตรายต่อบ้านเมืองมีโอกาสกลับมาเป็นรัฐบาล ลั่นจะเดินหน้าทำงานตามนโยบาย ยุติความขัดแย้ง ย้ำจะทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย มีเนื้อหาระบุว่า

รวม-ไทย-สร้าง-ชาติ
วันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) และอีกหลายพรรคการเมืองตัดสินใจร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย หลายท่านที่สนับสนุน รทสช. และพรรคการเมืองอื่นๆ ต่างมีความเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

สำหรับ รทสช.ต้องขอโทษท่านที่ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง

เราตระหนักดีว่าพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ เป็นพรรคที่เคยยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกันมากับเรา พรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ต่างไปจากเรา ที่มีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเชิญ รทสช.และอีกหลายพรรคเข้าร่วมรัฐบาล แต่ทุกพรรคการเมืองต้องตระหนักและยอมรับว่า แต่ละพรรคไม่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มากพอ ที่จะสามารถดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลหรือดำเนินการทางการเมืองตามนโยบาย หรือตามแนวทางของตนได้อย่างเด็ดขาด นี่คือความจริงที่ต้องยอมรับ

พรรคเพื่อไทยเคยพยายามจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับบางพรรคการเมืองที่ได้เสียงมากกว่าแต่ไม่สำเร็จ หน้าที่การจัดตั้งรัฐบาลจึงตกมาเป็นของพรรคเพื่อไทย

ปัญหาคือเรา รทสช.จะปล่อยให้ประเทศเดินต่อไปโดยไม่มีรัฐบาลหลังการเลือกตั้งได้อีกนานแค่ไหน หรือเราจะต้องเสี่ยงต่อการให้พรรคการเมืองที่เป็นอันตรายกับบ้านเมืองมีโอกาสกลับมาเป็นรัฐบาลได้อีกจากเวลาที่ทอดนานออกไป

ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสถาบันหลักของชาติอีกอย่างมากมายมหาศาล

เมื่อหารือกับหลายฝ่ายโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่พรรคให้ความเคารพนับถือแล้วเห็นว่า การเข้าร่วมรัฐบาลน่าจะเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองได้ดีกว่า

รทสช. มีนโยบายสำคัญหลักๆ 3 ประการ คือ 1) การดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) การเลิกแบ่งสีแบ่งพวกทางการเมือง สร้างความสามัคคีปรองดองให้คนในชาติ และ 3) การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนผู้ยากไร้

หลังจากที่เราได้รับเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาล พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการใดให้กระทบต่อสถาบันหลักทั้งสามของชาติ การดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเป็นเรื่องของการทำให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเท่านั้น โดยจะไม่เข้าไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและสถาบันพระมหากษัตริย์ และจะเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ทำกินของประชาชน

ที่สำคัญคือจะไม่ดำเนินการใดที่ขัดต่อแนวทางและนโยบายหลักของ รทสช.

ต้องขอขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่ระบุทุกเรื่องนี้ไว้ในแถลงการณ์การจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้ครบทุกข้อ

หลายคนเป็นห่วงว่าในอดีตพรรคเพื่อไทยเกี่ยวข้องกับปัญหาทางกฎหมายและปัญหาทางการเมืองหลายเรื่อง เราได้ตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้ และเมื่อตรึกตรองแล้วเห็นว่าการที่เราเข้าไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลย่อมจะสามารถช่วยป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดเช่นในอดีตได้ดีกว่า และเราเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเองก็มีประสบการณ์มาเพียงพอที่จะเห็นได้ว่า สิ่งใดที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อพรรคและต่อรัฐบาล อีกทั้งการที่เราเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยครั้งนี้ ก็ไม่ได้แปลว่าจะทำให้ผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายไว้จะไม่ต้องรับโทษ

ที่สำคัญนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสามัคคีปรองดองเลิกการแตกแยก ใช้พลังความสามารถทางการเมืองของเราและของพรรคเพื่อไทยมาช่วยกันสร้างสรรบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า และมีความสงบสุขต่อไปตามแนวคิดของพรรคเราตั้งแต่ต้นที่ว่าเราจะ “รวมไทยสร้างชาติ”จริงๆ

เรา รทสช. ขอยืนยันและให้คำมั่นต่อพี่น้องประชาชนว่า เราจะทำหน้าที่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศและสถาบันหลักของชาติ เราจะสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง และเราจะทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้งอย่างสุดความสามารถ

ด้วยความเคารพรัก
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ
#พีระพันธุ์สาลีรัฐวิภาค
#ทีมพีระพันธุ์
#พรรครวมไทยสร้างชาติ
#รวมไทยสร้างชาติ