Skip to content
Home » “ธานินท์ นวลวัฒน์” จี้หน่วยงานรับผิดชอบขยายช่องทางจราจรเร่งด่วน แก้ปัญหาอุบัติเหตุ

“ธานินท์ นวลวัฒน์” จี้หน่วยงานรับผิดชอบขยายช่องทางจราจรเร่งด่วน แก้ปัญหาอุบัติเหตุ

ธานินท์ นวลวัฒน์” สส.สุราษฎร์ธานี รทสช.นำความเดือดร้อนของชาวบ้านจากปัญหาทางหลวงแผ่นดิน ใน อ.กาญจนดิษฐ์ คับแคบ ถนนผ่านย่านชุมชนหนาแน่น ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จี้หน่วยงานรับผิดชอบขยายช่องทางจราจรเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นายธานินท์ นวลวัฒน์ สส.สุราษฎร์ธานี เขตเลือกตั้งที่ 7 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้นำปัญหาของประชาชนในพื้นที่มาหารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ขณะนี้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเส้นทาง 4010 กาญจนดิษฐ์ บ้านใน ผ่านบ้านกรูดบรรจบถนนสาย 401 หรือถนนสุราษฎร์นคร หลักกิโลเมตรที่ 195 อยู่ในความดูแลของแขวงการทางสุราษฎร์ธานี 2 กาญจนดิษฐ์ ปัญหาของถนนช่วงสามแยกทางหลวงแผ่นดินหรือถนนเซ้าเทิร์น บริเวณสามแยกบ่อน้ำร้อน ถึงสามแยกบ้านกรูด จะเป็นย่านชุมชนหนาแน่น

ทั้งนี้ ภาพถนนเป็นลาดยาง 2 เลน ไหล่ถนนแคบมาก ถนนยาวประมาณ 6.5 กิโลเมตร สองฝั่งถนนจะมีบ้านเรือนประชาชนหนาแน่นมาก ประชาชนจำนวนมากใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาขนส่งพืชผลทางการเกษตร ทำให้การจราจรติดขัดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตนจึงนำปัญหามาแจ้งประธานสภาฯ ผ่านไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งปรับปรุงถนนช่วงเซ้าเทิร์นถึงสามแยกบ้านกรูด ขยายเป็นถนน 4 ช่องทางจราจร เพื่อความสะดวกต่อการขนส่งพืชผลทางการเกษตร และสะดวกในการเดินทาง

นายธานินท์ อภิปรายว่า ตนได้รับการประสานงานจากนายปรีชา เพชรรัตน์ สจ.เขตกาญจนดิษฐ์ ได้เสนอบรรจุโครงการขยายถนนเส้นนี้ไว้แล้วจึงขอให้เร่งรัดในเรื่องนี้โดยเร่งด่วน