Skip to content
Home » “วชิราภรณ์ กาญจนะ” เรียกร้องให้แก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

“วชิราภรณ์ กาญจนะ” เรียกร้องให้แก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

วชิราภรณ์ กาญจนะ” สส.รวมไทยสร้างชาติเรียกร้องให้แก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำพร้อมจัดสรรที่ดินหมดสัญญาเช่าปลูกปาล์มของเอกชนในจ.สุราษฎร์ธานีให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่ทำกินอย่างเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ สส.สุราษฎร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้อภิปรายหารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจ.สุราษฎร์ธานี ว่า ตนเคยนำปัญหามาหารือในสภาฯมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้อีกครั้ง 1.ปัญหาราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อชาวสวนยางพาราขาดรายได้ในช่วงหน้าแล้งเป็นช่วงต้นยางผลัดใบ ไม่สามารถกรีดยางได้ ขณะที่ฤดูฝน ฝนตกถี่ทำให้กรีดยางได้น้อย แต่เมื่อถึงเวลาตัดยางได้ นำยางไปขายก็ขายได้ราคาเพียงกิโลกรัมละ 30 กว่าบาทเท่านั้น ทำให้หลายครอบครัวแทบไม่มีเงินซื้อข้าวให้ลูกกิน จึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางเยียวยาแก้ไขปัญหาให้กับชาวสวนยางด้วย

น.ส.วชิราภรณ์ อภิปรายว่า เรื่องที่ 2.ได้รับการร้องเรียนมาเป็นจำนวนมากและเคยผลักดันมาตลอดคือปัญหาการจัดสรรที่ดินที่เอกชนเคยเช่าจากรัฐเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันใน จ.สุราษฎร์ธานี ปัจจุบันได้หมดสัญญาเช่าแล้ว จึงอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดสรรที่ดินอย่างเป็นธรรมให้กับชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินให้มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง

สำหรับปัญหาที่ 3.เป็นปัญหาที่ดินปากคลองวังช้าง ต.คลองปราบ ซึ่งทางราชการได้เพิกถอนที่ดินสาธารณะประโยชน์ทับซ้อนกับที่ดินทำกินของราษฎร ทำให้จากชาวบ้านที่เคยมีเอกสารสิทธิ์ นส.3 และ นส.3 ก กลับต้องมาเช่าที่ดินของตนเอง ตนได้เคยนำปัญหานี้เข้าหารือในสภาฯ มาแล้วแต่เรื่องเงียบหายไป จึงอยากฝากให้ดำเนินการด้วย

สส.สุราษฎร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ อภิปรายว่าเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่ตนได้ต่อสู้มายาวนานคือ การตัดโค่นต้นยางพาราที่ไม่มีน้ำยางให้กรีดแล้วเพื่อปลูกพืชใหม่ทดแทนได้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เนื่องจากประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก น้ำยางไม่มีให้กรีด แต่ยังต้องมาเจอปัญหาราคาน้ำยางตกต่ำอีก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางเยียวยาแก้ไขให้ด้วย