Skip to content
Home » สส.นครสวรรค์ รวมไทยสร้างชาติขอบคุณนายกฯและครม.

สส.นครสวรรค์ รวมไทยสร้างชาติขอบคุณนายกฯและครม.

สส.นครสวรรค์ รวมไทยสร้างชาติขอบคุณนายกฯและครม.อนุมัติงบ 300 ล้านสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงทำให้ประชาชนใน 3 จังหวัดได้รับประโยชน์ อีกทั้งเรียกร้องหลายหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำชาวนากำลังเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายสัญญา นิลสุพรรณ สส.นครสวรรค์ เขตเลือกตั้งที่ 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือระหว่างมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ว่า ชาวจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และนครสวรรค์ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติงบประมาณ 300 ล้านบาท สร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงจะทำให้ประชาชนใน 3 จังหวัดได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างฝายในครั้งนี้

นายสัญญา อภิปรายว่า เรื่องแรกที่ขอหารือคือความเดือดร้อนของชาวอำเภอบรรพตพิสัย มีพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งซึ่งได้แก่ หมู่ 6 , 7 , 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย ตนได้รับการการประสานงานจากกำนันตำบลบางแก้วว่า ประชาชนในพื้นที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีน้ำใส่นาข้าว ความจริงพื้นที่ดังกล่าวมีโครงการแก้มลิงดอนยาว อันเนื่องมาจากคณะราชดำริ ที่บ้านกระทุ่มโทนแต่ความจุของอ่างอย่างน้อยอยู่ จึงอยากให้เพิ่มความจุของอ่าง นอกจากนั้นอ่างยังมีพื้นที่ถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ขวางระหว่างแม่น้ำปิงกับอ่าง จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาวิธีได้ผันน้ำจากแม่น้ำปิงไปเก็บในอ่างดังกล่าวด้วย

สำหรับ ข้อหารือ เรื่องที่ 2 ขอให้มีการผลักดันโครงการประตูระบายน้ำคลองเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ หรือที่ชาวบ้านเรียกคลองหัวดุม ความจริงเรื่องนี้ได้ขับเคลื่อนกันมาหลายปีต้องขอบคุณทางกรมชลประทานได้ลงพื้นที่ไปสำรวจและออกแผนรังวัดได้ทราบว่าขณะนี้ ทางกรมชลประทานได้ประชุมชี้แจงกับประชาชนได้ทราบ ว่าได้มีการวางแผนจ่ายค่าทดแทน ปี 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรออนุมัติงบประมาณในปี 2567 จึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาเพื่อดำเนินการในโครงการดังกล่าว จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างมาก

สส.นครสวรรค์ พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ยังหารือถึงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในอำเภอชุมแสง ต่อเนื่องจากโครงการแก้มลิงแม่พังงา โครงการแก้มลิงคลองแมว โครงการแก้มลิงหนองน้ำบางไทร ปัจจุบันนี้เกษตรกรในหลายตำบลยังไม่ได้ปลูกข้าวเลย ปกติพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ลุ่มรับน้ำในฤดูน้ำหลากทำนากันได้ครั้งเดียวแต่ปัจจุบันยังไม่ได้ทำนา ถ้ามีโครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนได้เป็นอย่างดี