Skip to content
Home » พงษ์มนู ทองหนัก รวมไทยสร้างชาติ อภิปรายจี้ กสทช. เรื่องการใช้งบประมาณ

พงษ์มนู ทองหนัก รวมไทยสร้างชาติ อภิปรายจี้ กสทช. เรื่องการใช้งบประมาณ

 

พงษ์มนู ทองหนัก สส.พิษณุโลก พรรครวมไทยสร้างชาติอภิปรายจี้ กสทช.ใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส พร้อมขอคำตอบการจัดงบให้พื้นที่ห่างไกล เช่น ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย และ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง มีความยากลำบากในการสื่อสารเป็นอย่างมาก จะดำเนินการให้ครอบคลุมได้เมื่อไหร่

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่อาคารัฐสภา นายพงษ์มนู ทองหนัก ส.ส.พิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) อภิปรายระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) หน่วยงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่สตง.ได้ตรวจสอบการใช้งบประมาณแล้วนำมารายงานให้สภาฯให้รับทราบ

นายพงษ์มนู ทองหนัก ส.ส.พิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) อภิปรายนว่า กสทช.เป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณมหาศาล จึงอยากขอถามเป็นข้อๆ ให้ตอบว่า งบประมาณของกสทช.ที่มีจำนวนมากนั้น ลงไปถึงพื้นที่ทุกพื้นที่ ของทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่หรือไม่ ถ้ายังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทำได้เมื่อไร ประการที่ 2 การแก้ไขปัญหาของกสทช.ในเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีคุณภาพจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรและดำเนินการแก้ไขในรูปแบบใดและแก้ไขไปได้มากน้อยเท่าใดแล้ว

สำหรับ ประการที่ 3 การแก้ไขปัญหาการทุจริตในโครงการของกสทช.ที่มีมาอย่างต่อเนื่องไม่ทราบว่าทางกสทช.จะได้แก้ไขไปกี่เรื่อง และแก้ไขได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ ส่วนใหญ่ในงบประมาณต่างๆ ที่ทำลงไป โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล เช่น ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง มีความยากลำบากในการใช้การสื่อสารเป็นอย่างยิ่ง ไม่ทราบว่ากสทช จะดำเนินการให้ครอบคลุมได้เมื่อไหร่