Skip to content
Home » “อัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์” อภิปรายเร่งการรถไฟฯ แก้ปัญหาการก่อสร้างเส้นทางล่าช้า

“อัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์” อภิปรายเร่งการรถไฟฯ แก้ปัญหาการก่อสร้างเส้นทางล่าช้า

อัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์” สส.รวมไทยสร้างชาติ อภิปรายในสภาฯ ขอให้ การรถไฟฯ เร่งแก้ปัญหาการก่อสร้างเส้นทางล่าช้า ทั้งรถไฟทางคู่ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ เกิดน้ำท่วมขัง ฝุ่นละออง ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนชาวราชบุรี พร้อมขอกรมทางหลวงขยายถนนเพชรเกษมช่วงนครปฐม – ราชบุรี เป็น 8 ช่องจราจรเพื่อความสะดวกหลังเกิดปัญหาความแออัดโดยเฉพาะช่วงเทศกาล

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต 4 อ.บ้านโป่ง พรรครวมไทยสร้างชาติ อภิปรายหารือก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ ว่า วันนี้ตนมีประเด็นหารือเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนชาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ความล่าช้าในโครงการการก่อสร้างรถไฟทางคู่กรุงเทพฯ – หัวหิน ช่วง จ.ราชบุรีโดยเฉพาะช่วง อ.บ้านโป่งมีปัญหาไฟส่องสว่าง บริเวณหน้าวัดหนองกบ ต.หนองกบ ที่เป็นทางยกระดับ ความล่าช้าในการก่อสร้างดังกล่าวส่งผลกระทบเรื่องฝุ่นละออง ในฤดูแล้ง ขณะในฤดูฝน มีปัญหาเรื่องการเดินทางน้ำท่วมขัง ได้รับการร้องเรียนนจากประชาชนมาเป็นจำนวนมาก โดยช่วงเลือกตั้งที่ไม่มี สส.ไม่มีตัวแทนทำให้เกิดความเดือดร้อนอย่างยิ่ง แต่ขณะนี้มีสภาฯ แล้วจึงขอนำปัญหานี้เข้าหารือเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขอย่างเร่งด่วน

นอกจากนี้บริเวณสะพานกลับรถ จุดวัดบ้านโป่ง เป็นสะพานเกือกม้าที่บริเวณวัดสภา ต.นครชุม มีปัญหาขาดไฟส่องสว่างยามค่ำคืนแม้จะเปิดใช้แล้วก็ตาม ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไข ปัญหาต่อไปคืออุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟทางคู่ ช่วง ต.ปากแรด ที่ก่อสร้างล่าช้า ช่วงหลังวัดดอนตูมเทศบาลบ้านโป่ง ปัจจุบันมีการเปิดใช้แล้วแต่ก็ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ ยังไม่ได้ตั้งเครื่องสูบน้ำ ขอให้ทางการรถไฟ กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลในการพัฒนาการขนส่งระบบราง และดำเนินการแก้ไขปัญหาในการก่อสร้างให้กับชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีด้วย

เรื่องที่สองขอให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมเร่งขยายถนนเพชรเกษม ช่วงหน้าห้างแมคโคร อ.เมือง จ.นครปฐม ถึงสะพานยกระดับวัดจันทราราม ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง พร้อมขยายช่องจราจรเป็นแปดช่องจราจรเนื่องจากปัจจุบัน การจราจรคับคั่งโดยเฉพาะช่วงวันหยุด ขอให้ทางกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการก่อสร้างขยายถนนโครงการดังกล่าว