Skip to content
Home » “กุลวลี นพอมรบดี” อภิปรายเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา

“กุลวลี นพอมรบดี” อภิปรายเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา

 

กุลวลี นพอมรบดี”ส.ส.รวมไทยสร้างชาติอภิปรายในสภาฯเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาการพัฒนาอุทยานหินเขางูล่าช้า ติดขัดข้อกฎหมายทั้งที่ได้รับการโหวตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนแห่งใหม่ของประเทศ แต่การพัฒนาพื้นที่ทำไม่ได้ทำให้ท้องถิ่นขาดโอกาส

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) อภิปรายหารือก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) ซึ่งมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ว่า ขอหารือถึงแหล่งท่องเที่ยวอุทยานหินเขางู อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตนเคยนำปัญหามาอภิปรายในสภาฯเมื่อสมัยประชุมสภาที่ผ่านมา โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน ภายหลังจากการหารือในสภาฯแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโยธาธิการและผังเมือง และเทศบาลตำบลเขางู โดยพื้นที่อุทยานหินเขางูมีเนื้อที่ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ประมาณ 749 ไร่ แต่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ 1 A ทำให้มีขั้นตอนในการขออนุญาตที่ค่อนข้างยุ่งยากกว่าในพื้นที่ปกติอื่น ๆ ทำให้การพัฒนาค่อนข้างล่าช้า

ทั้งนี้ ในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้มีนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปและโปรโมทพื้นที่ที่เรียกว่าภูผาแรดของอุทยานแห่งนี้ ที่เกิดจากการขุดเจาะระเบิดหินลงใต้ดินทะลุถึงน้ำใต้ดินจนเกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่สวยงามมาก เมื่อมีการแชร์ภาพต่าง ๆ ลงทางสื่อโซเชียลทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจำนวนมาก โดยนายกเทศบาลตำบลเขางูได้แจ้งมายังตนว่า มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเดือนละประมาณ 1 หมื่นคน ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ได้เปิดให้โหวตแหล่งท่องเที่ยวอันซีนแห่งใหม่ของประเทศปรากฏว่า ภูผาแรดแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวอันซีนแห่งใหม่ของประเทศด้วย

นางสาวกุลวลี อภิปรายต่อว่า เมื่อสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เริ่มเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวก็ย่อมมีคนเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่ทางเทศบาลเขางู ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแล ก็ได้แต่ขึ้นป้ายแจ้งให้ทราบว่า ยังไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ เพราะมีประเด็นในเรื่องความปลอดภัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยว เพราะแหล่งน้ำในบริเวณนี้ค่อนข้างลึกมาก บ่อยครั้งเจ้าหน้าที่เข้าไปพบนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำ ก็ได้แต่ว่ากล่าวตักเตือน

“นอกจากนั้น ถนนทางเข้าที่เข้ามายังภูผาแรดยังไม่สามารถปรับปรุงได้ยังเป็นถนนหินคลุกอยู่ ไฟฟ้าแสงสว่างก็ติดตั้งไม่ได้ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยก็ติดตั้งไม่ได้ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวก็ติดตั้งไม่ได้ หรือแม้แต่ถนนและไฟฟ้าแสงสว่างที่ได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้วในอุทยานหินเขางู ที่ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเมื่อ 10 ปีก่อนก็ชำรุดเสียหายก็ดำเนินการปรับปรุงไม่ได้เนื่องจากติดข้อบังคับด้านกฎหมาย ทำให้ท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเสียโอกาสในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ผู้นำชุมชนแม้แต่ดิฉันเองก็ถูกตำหนิว่า ทำไมไม่เข้าไปดำเนินการ จึงขอฝากประธานสภาฯ ผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ โดยเสนอให้มีการเซ็นเอ็มโอยูในระดับกรมทั้งกรมป่าไม้ กรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมด้วยช่วยกัน ไม่เช่นนั้นพอหน่วยงานหนึ่งดำเนินการ ก็จะติดหลักเกณฑ์ของอีกหน่วยงานหนึ่ง”ส.ส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติกล่าว