Skip to content
Home » “วิชัย สุดสวาสดิ์” อภิปรายในสภาฯเรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาฝนทิ้งช่วง

“วิชัย สุดสวาสดิ์” อภิปรายในสภาฯเรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาฝนทิ้งช่วง

 

วิชัย สุดสวาสดิ์ส.ส.ชุมพร พรรครวมไทยสร้างชาติอภิปรายในสภาฯเรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนหนัก สวนทุเรียนพืชเศรษฐกิจของจังหวัดที่เคยสร้างรายได้ปีละ 2-3 หมื่นล้านได้รับผลกระทบ พร้อมจี้แก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าถนน-สะพานขาดจากอิทธิพลพายุ “ตาลิม”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม นายวิชัย สุดสวาสดิ์ ส.ส.ชุมพร พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้ขอหารือก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสภาถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนในจ.ชุมพร ว่า ได้รับการร้องเรียนจากนายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และสมาชิกสภาจังหวัด เนื่องจากจ.ชุมพร 5-6 เดือนที่ผ่านมามีปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงทำให้พี่น้องประชาชนในอำเภอสวี อำเภอเมือง อำเภอท่าแซะ อำเภอหลังสวน และอำเภอพะโต๊ะประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะการใช้น้ำอุปโภคและบริโภค น้ำในด้านการเกษตรโดยเฉพาะสวนทุเรียนและสวนมังคุด

นายวิชัย สุดสวาสดิ์ อภิปรายว่า ขอแจ้งผ่านประธานสภาฯฝากไปถึงกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และกรมน้ำบาดาลให้เร่งเข้าไปสำรวจหาพื้นที่จัดหาแหล่งน้ำธรรมชาติให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำประปาหมู่บ้านในแต่ละตำบล เพราะขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมาก ปัญหาภัยแล้งดังกล่าวทำให้ประชาชนต้องหารถขนถ่ายน้ำไปใช้ในด้านการเกษตรในพื้นที่ของตนกันเอง

“โดยเฉพาะสวนทุเรียนถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดชุมพร ตามสถิติปี พ.ศ.2565 ทุเรียนทำรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพร 2-3 หมื่นล้านบาท ด้วยต้นทุนการผลิตในปัจจุบัน และปัญหาภัยแล้งในปัจจุบันได้สร้างปัญหาให้เกษตรกรเป็นอย่างมาก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนชาวจังหวัดชุมพรด้วย”ส.ส.ชุมพร พรรครวมไทยสร้างชาติกล่าว

นายวิชัย สุดสวาสดิ์ ส.ส.ชุมพร อภิปรายว่า เมื่อวันที่ 16-19 กรกฎาคม จังหวัดชุมพรได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ “ตาลิม” ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมทำให้ถนน สะพานหลายแห่งถูกตัดขาด เส้นทางขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรถูกตัดขาด จึงขอแจ้งผ่านประธานสภาไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าไปสำรวจแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน จังหวัดชุมพรเคยได้โครงการก่อสร้างคลองนาคราช ในเขตตำบลตากแดด อำเภอเมือง ตนได้รับการร้องเรียนจากกำนันและสมาชิกสภาจังหวัดชุมพรในพื้นที่ว่า การก่อสร้างโครงการของกรมชลประทานดังกล่าวยังไม่สำเร็จเสียที มีความล่าช้าจึงนำเรียนผ่านประธานสภาฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อเร่งให้โครงการนี้สำเร็จโดยเร็ว