Skip to content
Home » พีระพันธุ์ ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับทิศทางของพรรครวมไทยสร้างชาติที่กำลังเป็นกระแสร้อนทางการเมือง

พีระพันธุ์ ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับทิศทางของพรรครวมไทยสร้างชาติที่กำลังเป็นกระแสร้อนทางการเมือง

‘พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค’ หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการชั่วโมงข่าวเสาร์-อาทิตย์ ช่อง ThaiPBS
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
เกี่ยวกับทิศทางของพรรครวมไทยสร้างชาติที่กำลังเป็นกระแสร้อนทางการเมือง

#พรรครวม ไทยสร้างชาติ #สู้ให้ทุกปัญหา #พึ่งพาได้ทุกเรื่อง #สร้างสังคมเท่าเทียม #ทีมพีระพันธุ์ #เลขาขิง

https://www.youtube.com/watch?v=rgpdTE4RkvI&t=11s[vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=rgpdTE4RkvI&t=11s”]