Skip to content
Home » เอกนัฏ ไม่ปิดประตู ส.ส. พรรคอื่นจ่อร่วมงาน คัดตัวผู้สมัครใช้มาตรฐานเดียวกัน

เอกนัฏ ไม่ปิดประตู ส.ส. พรรคอื่นจ่อร่วมงาน คัดตัวผู้สมัครใช้มาตรฐานเดียวกัน

เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ ให้สัมภาษณ์รายการ #เข้มข่าวค่ำ #PPTV36
ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2565

#พรรครวม ไทยสร้างชาติ #สู้ให้ทุกปัญหา #พึ่งพาได้ทุกเรื่อง #สร้างสังคมเท่าเทียม #ทีมพีระพันธุ์ #เลขาขิง

https://youtu.be/_TQGFYi00JU[vc_video link=”https://youtu.be/_TQGFYi00JU”]