Skip to content
Home » ‘ลุงตู่’ นำทัพ ปราศรัยหาเสียงครั้งแรก ณ ลานอัฒจันทร์กลางแจ้งสวนเบญจกิติ

‘ลุงตู่’ นำทัพ ปราศรัยหาเสียงครั้งแรก ณ ลานอัฒจันทร์กลางแจ้งสวนเบญจกิติ