Skip to content
Home » นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ลงนามผ่านโครงการเสนอให้ ครม.อนุมัติ 82 ล้าน

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ลงนามผ่านโครงการเสนอให้ ครม.อนุมัติ 82 ล้าน

ชาวแม่เมาะเฮรอบ 2!!! นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงนามผ่านโครงการเสนอให้ ครม.อนุมัติ 82 ล้าน ต่อจากยอดเดิม 72 ล้าน ลั่นพร้อมดำเนินการต่อในโครงการอื่น ๆ ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ คณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ วันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่นมา ได้เป็นตัวแทน นายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบเช็คเงินสดร่วมกับท่านนายอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วยส่วนราชการ และผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผสิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้กับชาวบ้าน อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวน 63 ราย ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 72 ล้านบาท จาก กฟผ. โดยชาวบ้านในพื้นที่ได้ยื่นหนังสื่อถึงรัฐบาลสมัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อปี 2562 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ครม.มีมติให้ทาง กพผ.แม่เมาะจ่ายเงินให้กับชาวบ้าน รวม 63 ราย จำนวนเงิน 72,800,000 บาท ซึ่งเวลาผ่านไปนานเกือบ 10 ปี จนเมื่อเดือน ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางชาวบ้านแม่เมาะหลวง จึงได้มีการทำหนังสือร้องเรียนกับสถานียุติธรรมจังหวัดลำปาง ของพรรครวมไทยสร้างชาติ โดยผ่านดร.นงค์เยาว์ ปัจจามิตร์(เดิมอาทิตยานนท์) อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง เขต 3 โดยนำเรื่องดังกล่าวเสนอตามลำดับชั้นไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อเร่งรัดช่วยเหลือชาวบ้าน เวลาผ่านไปแค่สองเดือนกว่าจึงได้มีหนังสือคำสั่งให้ กฟผ.จ่ายเงินให้กับชาวบ้านจำนวนดังกล่าวและวันนี้ได้มีข่าวดีอีกครั้ง โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (4 มิถุนายน 2567 ) มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการผ่านกระทรวงพลังงาน ได้แก่ โครงก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน(เพิ่มเติม) จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วยงานก่อสร้างโรงเรียนวัดหัวฝ่าย (เพิ่มเติม) การขยายเขตระบบไฟฟ้าเป็น 2 ข้างทาง งานก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ที่ 7สำหรับบ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง งานปรับปรุงลานคอนกรีต โรงจอดรถ และสาธารณูปโภค ห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดกลาง และอื่น ๆ งานก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แห่งใหม่ (ทดแทนของเดิม) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานจัดสร้างบ่อน้ำพุ และระบบไฟฟ้า โรงจอดรถดับเพลิง 4 คัน พร้อมอาคารสำนักงาน (ทดแทนของเดิม) งานจัดหาปริมาณน้ำใช้เพิ่มเติม

สำหรับพื้นที่รองรับการอพยพบ้านห้วยคิง โดยใช้งบประมาณจำนวน 82.58 ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 (เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราษฎร 5 หมู่ข้าน ในพื้นที่อำเภอ แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ร้องเรียนขออพยพ) จำนวน 2,970.50 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่รื้อย้าย/ค่าชดเชย อพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน จำนวน 2,138.00 ล้านบาท และ (2) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร จำนวน 832.50 ล้านบาท โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) คาดว่าจะมีค่ารื้อย้าย/ค่าชดเชย เกิดขึ้นจริง จำนวน 1,719.04 ล้านบาท (ซึ่งครอบคลุมเพียงพอกับการจ่ายค่ารื้อย้าย/ค่าชดเชยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว) และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 418.96 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทางด้าน ดร.หิมาลัยฯ กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีอีกหลายโครงการฯ ของ อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางที่พร้อมดำเนินการต่อ เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งนายพีระพันธ์ฯ ได้ให้ความสำคัญกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ และได้หาแนวทางในการแก้ไขค่าไฟแพง เชื้อเพลิงแพง ได้มีการสั่งการรับเรื่องราว ตั้งสถานียุติธรรมเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ “พรรครวมไทยสร้างชาติ”ทั่วประเทศ ซึ่งประชาชนสามารถยื่นหนังสือร้องทุกข์ ที่ได้รับผลกระทบในทุกๆ ด้าน ตามตัวแทนของพรรคฯในแต่ละจังหวัดเพื่อเสนอต่อหน่วยงานรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล ในแต่ละด้านต่อไป