Skip to content
Home » “อัยรดา บำรุงรักษ์” เสริมองค์ความรู้ด้านการเงินให้พี่น้องเขตพระโขนง

“อัยรดา บำรุงรักษ์” เสริมองค์ความรู้ด้านการเงินให้พี่น้องเขตพระโขนง

“อัยรดา บำรุงรักษ์” รองโฆษก พรรครวมไทยสร้างชาติ จับมือ 3 องค์กรรัฐ “คลัง-แบงก์กรุงไทย-กอช.” เสริมองค์ความรู้ด้านการเงินให้พี่น้องเขตพระโขนง

ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง อัยรดา บำรุงรักษ์ รองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ และอดีตผู้สมัคร สส.เขตบางนา ได้ร่วมมือกับ 3 หน่วยงานรัฐ ได้แก่ กระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทย และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) ภายใต้หลักสูตร “หลักสูตรอภินิหารทางการเงิน”

โดยกิจกรรมดีๆ ทางด้านการเงินดังกล่าว ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง อัยรดา บอกว่า ได้จัดไปแล้ว 2 ครั้งในพื้นที่เขตพระโขนง ประกอบด้วย ครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2567 จัดขึ้นในพื้นที่ชุมชุนแย้มสรวล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายฤทธิพล เฉวียงหงส์ ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย ทีมงานจากกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายอภิชัย สายสดุดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจกรรมองค์กร กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และทีมงาน ในการร่วมให้ความรู้ทางการเงินด้วย

และครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2567 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ชุมชนหน้าวัดบุญรอด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นางสาวสมฤทัย อ.ใบหยกวิจิตร ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย ทีมงานจากกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายอภิชัย สายสดุดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจกรรมองค์กร กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และทีมงาน ได้ร่วมให้ความรู้ทางการเงินด้วย

ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง อัยรดา ย้ำว่า กิจกรรมครั้งนี้ในพื้นที่พระโขนง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่จะได้เรียนรู้และเสริมสร้างภูมิทางการเงิน เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาด้านการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชน เห็นถึงความสำคัญของการออม และมีวินัยทางการเงิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะส่งผลดีในภาพรวมต่อการพัฒนาประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้น ตามที่ธนาคารกรุงไทย ได้ดำเนินโครงการ การให้ความรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ปัญหาหนี้สินทั้งระบบ ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทั้งภาคเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ทั้งปัญหาหนี้นอกระบบและในระบบ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนุดมาตรการแก้หนี้ทั้งระบบเป็น “วาระแห่งชาติ” เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม ธนาคารกรุงไทย ยังร่วมกับสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง จัดกิจกรรมโครงการการให้ความรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) ดังกล่าวจำนวน 18 ครั้ง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี 2567-2568 เพื่อนำองค์ความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน การวางแผนทางการเงิน การตั้งเป้าหมาย การจัดการหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย การออม การจัดการหนี้สิน ภัยทางการเงิน เป็นต้น เพื่อปลูกฝังและวางรากฐานความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน ให้ชาวบ้านมีภูมิคุ้มกันในการใช้จ่าย และสามารถป้องกันปัญหาภัยคุกคามทางการเงินที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนได้มีการร่วมมือกับ กองทุนการออมแห่งชาติ ที่มาให้ความรู้ทางการเงินร่วมกับธนาคารกรุงไทยในครั้งนี้