Skip to content
Home » รทสช.เตรียมนัดประชุม สส. สัปดาห์หน้า

รทสช.เตรียมนัดประชุม สส. สัปดาห์หน้า

รทสช.เตรียมนัดประชุม สส. สัปดาห์หน้า เตรียมพร้อมอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบฯ68-ประชามติ เน้นชี้แนะรัฐบาล จัดงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมสะท้อนความต้องการประชาชน

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี ในฐานะโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดเผยว่า วันนี้(6มิ.ย.) จะมีการประชุมวิปรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ และร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 โดยในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นจะมีการนัดประชุม สส.ของพรรคในสัปดาห์หน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะอภิปรายร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ

นายอัครเดช กล่าวต่อว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯปีนี้ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาในรอบปกติ ทางพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะอภิปรายในส่วนชี้แนะสิ่งที่จำเป็นกับรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจ ที่ทางพรรคเน้นให้ สส. ได้สะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนผ่านกลไกของรัฐสภาในเวทีของการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ให้มีการเน้นการจัดสรรงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งทางพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะเน้นในส่วนของการชี้แนะรัฐบาลและสิ่งที่สำคัญคือการต่อยอดโครงการที่สำคัญที่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ทำไว้ดีอยู่แล้ว โดยจะชี้ให้รัฐบาลได้เห็นความสำคัญและดำเนินการต่อยอดจากโครงการที่สมัยพลเอกประยุทธ์ได้ทำไว้ดีอยู่แล้ว อาทิ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจคนละครึ่ง หรือโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็น เช่น รถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์ ก็จะให้รัฐบาลได้เร่งดำเนินการต่อ

“โดยเฉพาะที่สำคัญในช่วงปิดสมัยประชุม ทาง สส. ของพรรครวมไทยสร้างชาติได้ลงพื้นที่อย่างแข็งขันเข้มข้นตามนโยบายของหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค ซึ่งก็ได้รับทราบความต้องการของพี่น้องประชาชน ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ใช้กลไกในการอภิปรายงบประมาณสะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนไปยังรัฐบาลด้วย” โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าว