Skip to content
Home » เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันเข้ายื่นหนังสือร้องเรียน

เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันเข้ายื่นหนังสือร้องเรียน

พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ “ส.ส.วิชัย สุดสวาสดิ์ สมาชิกผู้แทนราษฎร ชุมพรเขต1”
.
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567ได้รับเรื่องร้องจาก พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร นำโดย นายวันชัย เกิดเขาทะลุ ว่าที่ผู้สมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เขต1 อำเภอสวี ได้นำชาวบ้านเข้ามาร้องเรียน เรื่องราคาปาล์มน้ำมัน ตกต่ำ ทำให้พี่น้องชาวเกษตรกรปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ราคาผลผลิตที่ได้รับไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต
.
อีกทั้งทางตัวแทนจากบริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ประกอบการรับซื้อปาล์มน้ำมันในพื้นที่กล่าวถึงปัญหาในส่วนของผู้ประกอบการว่าในตอนนี้ ปาล์มน้ำมันมีปริมาณมากกว่าปกติถึง 3 เท่า ทำให้เกินกำลังการผลิต ของทางโรงงาน ทางโรงงานจึงมีการให้รอคิว เพราะพื้นที่ด้านใน พื้นที่เต็ม แต่สำหรับชาวสวน ระแวกใกล้เคียงสามารถเข้าไปได้โดยไม่ต้องรอคิวนาน เหมือน ลานที่มาขาย ทางโรงงานรับซื้อปาล์มน้ำมันเป็นไปตามกำลังของการผลิต ในส่วนของราคาที่ตกต่ำนั้นต้องอิงราคาน้ำมันในตลาดโลก เพราะผลผลิตปาล์มน้ำมันมีปริมาณมาก มีการนำเขาปาล์มน้ำมันจากประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และยังมีการนำเข้า น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว มากจากต่างประเทศ
.
สิ่งที่ผู้ประกอบการรับซื้อปาล์มน้ำมันอยากให้ภาครัฐช่วยเหลือ ลดการนำเข้าของน้ำมันจากต่างประเทศ เนื่องจาก ประเทศเพื่อนบ้านเรานั้น สามารถกลั่นน้ำมันใช้เองได้แล้ว และมีราคาที่ถูกกว่าในประเทศจึงมีการนำเข้าน้ำมัน ทำให้ราคาปาล์มน้ำมันในไทย ณ ปัจจุบันราคาตกต่ำ
.
ด้านนายวิชัย สุดสวาสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขต1 พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวสรุปถึงปัญหาความเดือดร้อน ของปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ในฐานะที่กระผมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน แต่เนื่องด้วยอยู่ในช่วง ที่สภาฯปิดสมัยการประชุม กระผมไม่นิ่งนอนใจโดยเฉพาะ พรรครวมไทยสร้างชาติ เรามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่คอยดูแลช่วยเหลือปัญหาให้พี่น้องประชาชน จากที่ประสานไปทางกระผมก็พึ่งได้รับข้อมูลจากท่าน สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเชื่อว่าตอนนี้ภาครัฐกำลังขับเคลื่อนและเร่งหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างด่วนที่สุด