Skip to content
Home » รัฐมนตรีฯ พิมพ์ภัทรา เข้าร่วมประชุม ครม.สัญจร

รัฐมนตรีฯ พิมพ์ภัทรา เข้าร่วมประชุม ครม.สัญจร

รัฐมนตรีฯ พิมพ์ภัทรา เข้าร่วมประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 3/2567 จ.เพชรบุรี

14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.20 น. นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 “ฐานเศรษฐกิจสีเขียว และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยคณะรัฐมนตรีได้สวมเสื้อผ้าไหมพิมพ์ลายสุวรรณวัชร์สีเหลืองรวงผึ้ง ผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี ณ บริเวณอาคารสุเมธตันติเวชกุล ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

นายกรัฐมนตรี และคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการของดีจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 1) นิทรรศการ “อาหารผสานศิลป์” Phetchaburi City of Gastronomy เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประกอบด้วยอาหารสร้างสรรค์จากวัตถุดิบ 8 อำเภอ ที่นำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติ 2) อาหารท้องถิ่นเมืองเพชรบุรีขับเคลื่อนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO นำมรดกทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมด้านอาหารผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาต่อยอดอาหารถิ่นสู่ระดับสากล 3) งานปูนปั้น งานลายรดน้ำ งานลงรักปิดทองประดับกระจก งานจิตรกรรม งานช่างทอง งานแทงหยวก งานตอกกระดาษ งานจำหลักหนังใหญ่ งานแกะสลักไม้ งานปั้นหัวโขนหัวละคร งานปั้นหัวสัตว์ 4) การสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชรโดยครูช่าง การสาธิตงานเขียนลายรดน้ำ การสาธิตงานทำทอง การสาธิตงานปูนปั้น 5) นวัตกรรมพลังงานทดแทนเพื่อประชาชน จัดโดยกระทรวงพลังงาน อาทิ การผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก ยางพาราโดยใช้เทคโนโลยีไพโรไลชีส โซล่าเซลล์หมุนตามแสงอาทิตย์ ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมจัดเก็บไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน 6) นิทรรศการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2567 จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบต้นล่ำซําให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย