Skip to content
Home » สส.ต้อย เปิดงาน “ประเพณีอนุรักษ์วัวเทียมไถ”

สส.ต้อย เปิดงาน “ประเพณีอนุรักษ์วัวเทียมไถ”

สส.ต้อยเพชรบุรี รวมไทยสร้างชาติ เปิดงาน “ประเพณีอนุรักษ์วัวเทียมไถ”สืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ประยุกต์เอาวิถีชีวิตของเกษตรกรมาเป็นกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว

จ.อ.อภิชาติ (สส.ต้อย) แก้วโกศล สส.เพชรบุรี เขต 3 พรรครวมไทยสร้างชาติเป็นประธานเปิดงาน ประเพณีอนุรักษ์วัวเทียมไถ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นรากฐานของวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพหลักของชาวนาจังหวัดเพชรบุรี ที่เกี่ยวข้องกับวัวเทียมไถ วัวเทียมเกวียน ประยุกต์มาเป็นกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวให้คงอยู่ตลอดไป

สำหรับ ประเพณีอนุรักษ์วัวเทียมไถในปัจจุบันจะเป็นที่นิยมของเกษตรที่เลี้ยงวัว ในจังหวัดภาคกลางโซนจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ ใครที่นำวัวมาแสดง ต้องนำวัวมาเป็นคู่ ตกแต่งประดับวัวให้สวยงาม ก่อนนำเทียมไถมาสวมคอวัวแต่ละตัว 1 รอบจะมีวัววิ่งจำนวน 6 คู่ วิ่งวนในลู่ลานที่เตรียมไว้นานประมาณ 2 นาที โดยคนนำวัววิ่งจะต้องเต้นรำไปด้วย หากวัวคู่ใดวิ่งชนธงขอบลู่ลานถือว่าไม่ผ่าน

ขณะที่ หากวัวคู่ใดวิ่งอยู่ในลู่ลาน มีลักขณะหน้าตรง หากกระดก หลังเรียบตรง วิ่งได้จังหวะอย่างพร้อมเพรียงและสวยงาม ถือว่าผ่าน ทางคณะผู้จัดงานก็จะมอบรางวัลให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ อย่างไรก็ตาม ประเพณีอนุรักษ์วัวเทียมไถได้รับความนิยมจากเกษตรกรและกลุ่มผู้เลี้ยงวัวในจังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่างมากในปัจจุบัน จัดแข่งขันเมื่อไรจะมีประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ถือเป็นอีก Soft Power ของจังหวัดเพชรบุรี