Skip to content
Home » กานสินี โอภาสรังสรรค์ สส.สุราษฎร์ธานี เร่งแก้ปัญหาของชาวบ้านเลี้ยงหอยแครง

กานสินี โอภาสรังสรรค์ สส.สุราษฎร์ธานี เร่งแก้ปัญหาของชาวบ้านเลี้ยงหอยแครง

กานสินี โอภาสรังสรรค์ สส.สุราษฎร์ธานี จี้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาความขัดแย้งของชาวบ้านเลี้ยงหอยแครงบริเวณอ่าวบ้านดอน เร่งจัดการกับนายทุนผู้มีอิทธิพลให้นอมินี ถือสิทธิ์แย่งพื้นที่ทำกินของชาวบ้านผู้ด้อยโอกาส

น.ส.กานสินี โอภาสรังสรรค์ สส.สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนว่า มีประชาชนที่ประกอบอาชีพทำประมงชายฝั่งบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับความเดือดร้อน

ทั้งนี้ บ้านดอน เป็นพื้นที่ทะเลที่สมบูรณ์ทางระบบนิเวศ โดยเฉพาะหอยนางรม และหอยแครงที่เกิดจากอ่าวบ้านดอน จะเติบโตเร็ว ตัวสวยเนื้ออร่อย จนเป็นที่กล่าวขานมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะหอยแครงเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ หล่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวชาวบ้านบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ด้วยการจับหอยแครงตามธรรมชาติด้วยดีตลอดมา

น.ส.กานสินี กล่าว่า แต่สถานการณ์เหล่านั้น ได้กลายเป็นความขัดแย้ง แย่งชิงพื้นที่เลี้ยงหอย ลุกลามถึงขั้นฆ่าฟันกันตามที่ปรากฏข่าวใหญ่ระยะ 3 – 4 ปีที่ผ่านมา จากมูลเหตุเมื่อความต้องการเลี้ยงหอยแครงเพิ่มมากขึ้น แต่พื้นที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงมีน้อย

ประกอบกับการกำหนดเขตแนวในทะเล ไม่เสถียรเหมือนบนบก จึงทำให้การจับจองพื้นที่เลี้ยงหอยมีการทับซ้อนกัน อีกทั้งใครมีอิทธิพลเหนือกว่าก็มีโอกาสได้ครอบครองพื้นที่ก่อน คนที่ด้อยกว่าได้พื้นที่น้อยบางคนไม่มีโอกาสได้ครอบครองพื้นที่เลย จึงก่อให้เกิดปัญหารุกล้ำแก่งแย่ง ขัดแย้งกันถึงขั้นมีการขับไล่ข่มขู่ทำร้ายฆ่าฟันกัน

สส.สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ได้มีองค์กรภาครัฐหลายหน่วยงานร่วมแก้ไขปัญหาเหล่านี้ แต่ก็ยังได้รับแจ้งจากชาวบ้าน หรือผู้เลี้ยงหอยแครงในท้องถิ่นว่า ภาครัฐได้จัดสรรพื้นที่ทะเลประมาณ 12,000 ไร่ แต่ก็ยังไม่พอกับความต้องการ เนื่องจากมีบุคคลต่างถิ่นเข้ามาเลี้ยงหอยแครง รวบรวมพื้นที่เลี้ยงหอยแครงในลักษณะนายทุนใช้นอมินีหลายคนมารับสิทธิ และมอบให้นายทุนใหญ่ จนทำให้ชาวบ้านดั้งเดิมไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ และขาดโอกาสได้รับจัดสรรพื้นที่ทำมาหากิน

“ดิฉันจึงขอร้องเรียนผ่านประธานสภาฯ ไปถึงผู้เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบแก้ไข และจัดสรรพื้นที่ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ได้รับการจัดสรรพื้นที่ทำกินอย่างทั่วถึง อีกทั้งพิจารณาหาหนทางให้ชาวบ้านผู้เลี้ยงหอยแครงได้มีสถานที่พักเฝ้าดูแลไม่ให้หอยแครงที่เลี้ยงไว้ถูกขโมยด้วย” น.ส.กานสินี กล่าว