Skip to content
Home » เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ ท้วงติงการกำหนดหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง

เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ ท้วงติงการกำหนดหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง

เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ สส.รวมไทยสร้างชาติ ท้วงติงการกำหนดหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางในการจัดซื้อจัดจ้าง กีดกันผู้ประกอบการรายเล็กเอื้อประโยชน์รายใหญ่ ส่งผลให้ประเทศเสียงบประมาณเป็นหมื่นล้านต่อปี ทั้งที่นายกฯเคยรับปากจะแก้ไขแต่ปัจจุบันยังเหมือนเดิม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้อภิปรายระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท ในวาระที่ 2 เรียงตามรายมาตรา ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ทักท้วงกระทรวงการคลังว่า ตนเคยอภิปรายในวาระแรกเกี่ยวกับการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ที่ได้ออกหนังสือวันที่ 24 มกราคม 2567 เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2567 จะผ่านการพิจารณาของสภาฯ เกี่ยวกับการหาผู้รับจ้างรอไว้ในสัญญาได้เลยก็ต้องขอขอบคุณที่กรมบัญชีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเคยชี้แจงว่าจะเชิญกรมบัญชีกลางมาหารือ เกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ของคณะกรรมการราคากลาง ขณะนี้ผ่านมา 3 เดือนหลักเกณฑ์ที่เป็นการกีดกันและเอื้อประโยชน์ ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ยังอยู่เหมือนเดิม งบประมาณจะใช้เดือนหน้านี้แล้วแต่ละเกณฑ์ที่ทำให้เกิดความเป็นธรรม ยังไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร ถ้าหลักเกณฑ์ยังไม่แก้ไขรัฐจะเสียหายหลายหมื่นล้านบาท หลังจากที่ผ่านมาเสียหายไปแล้วเป็นแสนแสนล้าน หน่วยงานต่างๆรู้ดีกรมบัญชีกลางรู้ดี เกี่ยวกับการออกหลักเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการชั้นพิเศษในสาขางานก่อสร้างทาง

“ในปีนี้มีงบ 50,000 กว่าล้านในการให้ผู้ประกอบการชั้นพิเศษ ขณะที่ผู้รับเหมางานทางชั้น 1 มีเพียง 4,000 กว่าล้าน แต่หน่วยงานของเราชอบตั้งงบประมาณที่เพื่อประโยชน์ให้กับชั้นพิเศษ หน่วยงานของเรามักตั้งงบให้เอื้อผู้รับเหมาชั้นพิเศษมีประมาณ 70 ราย โครงการปีนี้มีประมาณ 60 โครงการ เมื่อปีที่ผ่านมามี 100 กว่าโครงการ ในปี 2568 ตั้งไว้อีก 110 โครงการ จะเห็นว่างบประมาณเหล่านี้จัดทำไว้ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ ต่างจากผู้ประกอบการชั้น 1 ถึง 6 ได้งบน้อย หลักเกณฑ์การเลื่อนชั้น 1 เป็นชั้นพิเศษก็ยากเย็นแสนเข็ญ งบจะใช้เดือนเมษายนนี้ถ้าแก้หลักเกณฑ์ทันจะประหยัดงบได้เป็นหมื่นล้าน แต่ถ้าแก้ไม่ทันจะมีหน่วยงานที่ได้ประโยชน์ประมาณ 5 พันล้าน คนที่ได้ประโยชน์จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในกรมยันข้าราชการระดับล่าง เงินเหล่านี้จะเข้ากระเป๋า โดยที่ทุกคนอาจไม่รู้ แต่ถ้ามีการแก้หลักเกณฑ์จะประหยัดได้มาก เพราะหลักเกณฑ์นี้ใช้กับทุกหน่วยงาน ไม่ใช่ใช้เฉพาะกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบท แต่ยังใช้กับกทม. และกรมชลประทาน” นายเกชากล่าว

สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า คณะกรรมการราคากลางมีกรรมการมาจากหน่วยงาน เดินหน่วยงานก็ตั้งหลักเกณฑ์ที่กีดกันไม่เป็นธรรมอยู่แล้ว หน่วยงานเหล่านี้ก็ส่งคนเข้ามาเป็นกรรมการราคากลางอีก เรื่องนี้กรมบัญชีกลางรู้ดีแต่ไม่แก้ไข เข้ามาดูแลผลประโยชน์ของตัวเองอีก หลักเกณฑ์นี้ก็ยังใช้อยู่ ถ้าไม่แก้ไขการใช้งบในเดือนเมษายนนี้รัฐก็จะเสียประโยชน์เป็นหมื่นล้าน

นอกจากนั้น กรมบัญชีกลางยังเพิ่มหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่เสนอราคาให้มีเงื่อนไขมากขึ้นอย่างมาก ทำให้ผู้ประกอบการติดเงื่อนไขไม่สามารถเสนอราคาได้ ตนไม่เข้าใจว่าทำไมกรมบัญชีกลางถึงพายเรือให้โจรนั่ง โจรเหล่านี้ไม่ใช่โจรกระจอกเป็นโจรที่มีความรู้ ถ้ากรมบัญชีกลางไม่แก้ไจจะทำให้รัฐเสียหายอย่างมาก