Skip to content
Home » กมธ.กิจการศาลฯ ตรวจสอบ “การพาดสายสื่อสารข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

กมธ.กิจการศาลฯ ตรวจสอบ “การพาดสายสื่อสารข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

กมธ.กิจการศาลฯ สภาผู้แทนราษฎรลุยจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ตรวจสอบ “การพาดสายสื่อสารข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน” เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์

นายสัญญา นิลสุพรรณ สส.นครสวรรค์ พรรครวมไทยสร้างชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะกมธ.ฯ ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบกรณี “การพาดสายสื่อสารข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน” ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ ได้ประชุมร่วมกับ นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภออรัญประเทศ นายกรณ์ปิยวัช ธนัชวัฒนเวธน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญประเทศ นายพัฒนา ณ สงขลา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นายสุธีระ พึ่งธรรม ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ต.อ.อโณทัย จินดามณี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองลึก พ.ต.อ.ณภัทรพงศ สุภาพร ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมพร้อมร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจุดรับ – ส่งสัญญาณโทรคมนาคม และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดแนวชายแดน เพื่อหาทางแก้ไขกรณีการพาดสายสื่อสารข้ามพรมแดนไปยังราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อเป็นการป้องกันการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์

นายสัญญา นิลสุพรรณ ประธานคณะกมธ.ฯ เปิดเผยว่า เนื่องจากคณะกมธ.ได้รับหนังสือร้องเรียนพบว่ามีสายสื่อสารพาด ข้ามพรมแดนจากชายแดนไทยบริเวณตำบลคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผ่านไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นสายสัญญาณที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานใด และยังสามารถใช้การได้หรือไม่ ซึ่งปัจจุบันปัญหาการหลอกลวงประชาชนผ่านระบบออนไลน์โดยอาศัยเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนไทยในการก่ออาชญากรรมไซเบอร์ เพื่อหลอกลวงประชาชนให้ได้รับความเสียหาย หลงเชื่อโอนเงิน หรือทำธุรกรรมทางการเงิน ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งต่อประชาชน และภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยพบว่ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าวประมาณปีละกว่าห้าหมื่นล้านบาทต่อปี จึงนับได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ควรได้รับการแก้ไขโดยด่วน

นายสัญญา กล่าวว่า ทางคณะกมธ. ในฐานะที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ฯ จึงได้ลงพื้นที่มาร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการโทรคมนาคม สื่อสาร เช่น นโยบายการรับส่งสัญญาณสื่อสารข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ การอนุญาตและกำกับ ดูแลกิจการโทรคมนาคม การอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคม ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนการให้บริการสื่อสารข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ พร้อมข้อเท็จจริงการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพาดสายสื่อสาร การตั้งเสารับ-ส่งสัญญาณสื่อสาร

“ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพที่ปรากฎว่ามีการพาดสายสื่อสารข้ามพรมแดนจากฝั่งชายแดนไทยไปยังประเทศกัมพูชา พร้อมทั้งรับทราบสถิติการเดินทางข้ามพรมแดนของบุคคลทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อรับทราบสถิติการแจ้งความเกี่ยวกับกรณีอาชญากรรมทางไซเบอร์ และการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้เสียหายและเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ทางไซเบอร์ ที่อาจใช้ชายแดนไทยเป็นฐานในด้านการรับ-ส่งสัญญาณสื่อสารนอกจากนี้ทางคณะกมธ.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีดังกล่าวบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก พร้อมเร่งแก้ไขเพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไป”นายสัญญา กล่าว