Skip to content
Home » “รวมไทยสร้างชาติ”เดินสายพบสาขาพรรคและตัวแทนภาคอีสาน

“รวมไทยสร้างชาติ”เดินสายพบสาขาพรรคและตัวแทนภาคอีสาน

“รวมไทยสร้างชาติ”เดินสายพบสาขาพรรคและตัวแทนประจำจังหวัดภาคอีสาน เป้าหมายสร้างการรับรู้สถานียุติธรรมรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน
.
เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาภายในหัวข้อ “สถานียุติธรรม (ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน)” เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคในภาคอีสานได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพบกับผู้บริหารพรรค
.
รวมถึงประชาสัมพันธ์ผลงานของพรรค โดยมี สาขาพรรคภาคอีสาน ตัวแทนประจำจังหวัดภาคอีสาน และสมาชิกพรรคภาคอีสาน จำนวน 117 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีท่านชัชวาลล์ คงอุดม รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นประธาน และ พันเอก เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
.
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ เข้าใจในกระบวนการทำงานรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสาน ประจำสถานียุติธรรมได้ พร้อมทั้งส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้พรรคการเมืองได้รับทราบ และแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ โดยยึดหลักนิติธรรม เพื่อให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไข
.
พันเอก เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวกับสมาชิกพรรคว่า ขอให้สาขาพรรคและตัวแทนประจำจังหวัดภาคอีสาน ยึดมั่นแนวทางของพรรคในการเข้าไปทำงานเพื่อประเทศชาติ และช่วยเหลือประชาชน การเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้ผู้บริหารพรรคได้นำนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้หลายเรื่อง รวมทั้งขอให้สมาชิกพรรคร่วมมือร่วมใจในการใช้โซเชียลมีเดียร่วมกันโพสต์และแชร์กิจกรรมของพรรค และสถานียุติธรรมสาขาพรรค เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและจะเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนต่อไปตามสโลแกนที่มีคือ “สู้ให้ทุกปัญหา พึ่งพาได้ทุกเรื่อง” สำหรับประชาชนที่เดือดร้อนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทาง “สถานียุติธรรม”หรือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของพรรค