Skip to content
Home » วิชัย สุดสวาสดิ์ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดงบสร้างเขื่อนกันคลื่น

วิชัย สุดสวาสดิ์ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดงบสร้างเขื่อนกันคลื่น

วิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร รวมไทยสร้างชาติ ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดงบสร้างเขื่อนกันคลื่น แก้ปัญหาให้หมู่บ้านชาวประมงชายทะเล และจี้แก้ปัญหาความลำบากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอใช้พื้นที่ปรับปรุงถนนเดิมให้ได้มาตรฐานแต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ วิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า เขื่อนกันคลื่นบ้านเขาหัวถ่าน หมู่ 8 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ที่ทางอบต.ได้มีงบประมาณเพียงน้อยนิดก่อสร้าง และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงบ้านหัวเขาถ่าน ปัจจุบันสร้างมาหลายสิบปีเริ่มมีปัญหากับเรือของชาวประมงที่จอดหลบคลื่นในหน้ามรสุมของภาคใต้ ถ้าไม่มีเขื่อนกันคลื่นเรือแตกไปหลายลำ ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรือหรือสถานที่พักของหมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้ มีอยู่ประมาณ 200-300 ครัวเรือนมีปัญหาตลอด จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมเจ้าท่า และกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยด่วนที่สุด

สำหรับ ปัญหาที่สอง ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และนายกอบต.ด่านสวี ในเรื่องการขอก่อสร้างถนนในพื้นที่คาบเกี่ยวกับหน่วยอนุรักษ์หรือป่าชายเลนที่มีถนนอยู่แล้ว แต่มาขอก่อสร้างเป็นถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มเติม เช่น ถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ แต่การขออนุญาติขอใช้พื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากมาตลอด จึงขอฝากถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้บูรณาการร่วมกันกับประชาชนในพื้นที่ด้วย

นอกจากนั้น อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของหมู่บ้าน หรือโฮมสเตย์ทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดชุมพร มีปัญหาในเรื่องการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะที่อ่าวคราม ตำบลด่านสวี เมื่อตนได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วไปพบปะกลุ่มผู้เดือดร้อน เห็นว่า เขาเดือดร้อนกันมากในเรื่องการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวระบบโอมสเตย์ อีกทั้งนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเกิดปัญหาเรื่องไฟฟ้าตก ขอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขปัญหาด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว